ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Hodnocení III

reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0016642

V rámci projektu je primárně poskytována administrativní podpora spočívající v provádění hodnotitelské činnosti na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr s hodnotiteli OP VVV a dále zajištění úhrady jejich cestovních nákladů na tuzemské i zahraniční pracovní cesty. Aby bylo zajištěno efektivní čerpání a využívání prostředků z fondů EU, budou zajištěny činnosti a požadavky vznikající průběžně během realizace. Projekt tak přispěje k posílení efektivní administrace OP VVV. Podpořeny jsou následující výsledky projektu: personální zajištění hodnocení OP VVV a zajištění tuzemských/zahraničních pracovních cest hodnotitelů OP VVV.

V rámci projektu je možné také hradit výdaje na hodnotitelskou činnost související s plánováním a přípravou následujícího programového období.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 1. 2023.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.