TP OP VVV Informovanost a publicita III

reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0016652

Cílem projektu je podpora implementace OP VVV a posílení absorpční kapacity programu na základě požadavků Řídícího orgánu OP VVV a to prostřednictvím informačních a komunikačních aktivit (mediální kampaně, jednotného vizuálního stylu, předmětů k propagaci a dalších aktivit) a zefektivněním řízení i administrace OP VVV (zajišťováním služeb souvisejících s organizací pracovních jednání, monitorovacích výborů, seminářů pro žadatele a příjemce a dalších akcí). Cílem komunikačních aktivit je rovněž zajištění informovanosti o možnostech podpory z OP VVV, o aktuálních výzvách a jejich zaměření. Dále je cílem i zajištění přiměřené podpory příjemcům při administraci projektů OP VVV, stejně tak potencionálním a konečným uživatelům. V neposlední řadě budou aktivity cílit na informování odborné a široké veřejnosti o pokroku implementace a dosažených výsledcích. V rámci projektu je možné realizovat také výdaje související s uzavíráním předchozího programového období 2007-2013, případně s přípravou následujícího programového období 2021-2027.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg