TP OP VVV Technické zajištění III

reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0016643

Cílem projektu je zajistit pro zaměstnance ŘO OP VVV vhodné kancelářské a skladové prostory, technické a kancelářské vybavení včetně spotřebního materiálu a odborné specifické služby. Vhodnými kancelářskými prostory pro zaměstnance ŘO OP VVV jsou prostory, které dispozičně odpovídají potřebám ŘO OP VVV, splňují technické a hygienické standardy a po stránce technologické a kapacitní vyhovují požadavkům na IT infrastrukturu. Dispozičními potřebami ŘO OP VVV jsou myšleny i prostorové požadavky na konání školení, seminářů, workshopů, jednání pracovních skupin apod. Zajištění skladových prostor je nutné z důvodu archivace dokumentace OP v souladu s předpisy EU. Kancelářské vybavení a spotřební materiál je pro jednotlivé zaměstnance ŘO OP VVV zajišťován dle jejich služebních/pracovních náplní ve strukturách implementační skupiny. Zajišťování odborně specifických služeb slouží jako podpora pracovního výkonu zaměstnanců ŘO OP VVV a přispívají k efektivní administraci OP VVV a přípravě budoucího programového období 2021 - 2027.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg