ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Informační systémy a investice III

reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0017717

Cílem projektu je pořízení hmotného a nehmotného majetku investičního charakteru z oblasti informačních systémů a technického vybavení, zajištění podpory a rozvoje informačních systémů, které zprostředkovávají komunikaci s veřejností - webové portály OP VVV, OP VK, OP VaVpI a rovněž nově tvořeného webového portálu OP JAK, databáze výstupů OP VK a OP VVV. Dalším cílem je zajistit podporu a rozvoj informačních systémů užívaných uvnitř MŠMT, zvláště propojení účetního systému a elektronického systému spisové služby s monitorovacím systémem MS2014+, systém právních informací, informační systém technické pomoci a další vybrané IS a podílet se na obnově majetku MŠMT týkajícího se bezpečného chodu informačních a komunikačních technologií - síťové infrastruktury lokální sítě a na dodávkách souvztažného hardwarového a softwarového vybavení. V rámci projektu jsou také poskytovány informační systémy a technické vybavení investičního charakteru pracovníkům nastupujícím na pozice, jejichž hlavní pracovní náplní je příprava dokumentů a podkladových studií pro následující programové období.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2020 – 31. 3. 2023.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.