ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Administrativní kapacita VII

reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0022971

Projekt je určen k zajištění personálních kapacit potřebných pro řádnou a efektivní implementaci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, včetně realizace nového OP JAK a ukončování dřívějších OP VK a OP VaVpI.

Optimální nastavení administrativní kapacity čítající zaměstnance primárně ve služebním, ale také v pracovním poměru, zajišťuje účelné řízení, kontrolu, administraci a monitorování OP VVV tak, aby bylo docíleno plnění pravidla n + 3 a dalších strategických cílů a aby byly účinně využity alokované prostředky v souladu se zásadami řádného projektového a finančního řízení.

Kvalitní personální kapacita podpoří efektivní administraci a implementaci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), ukončování dřívějších OP VK a OP VaVpI i realizaci nového Operačního programu JAK.

Projekt je realizován v období 1. ledna 2022 – 31. prosince 2022.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.