ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Vzdělávání IV

reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0022972

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců IS OP VVV, na zvyšování a prohlubování jejich odborných znalostí a dovedností, které vedou k efektivnějšímu řízení a administraci OP. Vzdělávání zam. vychází ze Strategie RLZ, dále z obecných požadavků na znalosti a dovednosti zaměstnanců OP VVV a z individuálních vzdělávacích potřeb každého zaměstnance.

Cílem projektu je zajištění individuálního i skupinového vzdělávání tuzemského a zajištění individuálního vzdělávání zahraničního pro zaměstnance OP VVV. Zajištění zahraničních služebních/pracovních cest, nákupupublikací a tiskovin pro implementační strukturu. V rámci projektu je možné také hradit výdaje za vzdělávání zaměstnanců související s uzavíráním operačních programů programového období 2007-2013 v gesci MŠMT a výdaje za vzdělávání zaměstnanců související s přípravou a zahájením realizace budoucího programového období (OP JAK).

 Datum realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.