ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Informovanost a publicita IV

reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0022970

Cílem projektu je podpora implementace OP VVV a posílení absorpční kapacity programu prostřednictvím informačních a komunikačních aktivit (medializace na webových portálech OP VVV, jednotného vizuálního stylu OP VVV, propagace OP VVV na eventových akcích, předmětů a tiskovin k propagaci) a zefektivněním řízení i administrace OP VVV (zajišťováním služeb souvisejících s organizací pracovních jednání, monitorovacích výborů, seminářů pro žadatele a příjemce a dalších akcí).

Cílem je také zajištění informovanosti o možnostech podpory z OP VVV, o aktuálních výzvách a jejich zaměření, zajištění přiměřené podpory jak příjemcům při administraci projektů OP VVV, tak potencionálním a konečným uživatelům. V neposlední řadě budou aktivity i vzhledem k závěrečné fázi OP VVV cílit na informování odborné a široké veřejnosti o pokroku implementace a dosažených výsledcích. V rámci projektu je možné rovněž realizovat výdaje související s uzavíráním předchozího programového období 2007-2013 (OP VaVpI, OP VK) a s přípravou a realizací počáteční fáze programového období 2021-2027 (OP JAK).

Doba realizace projektu: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.