ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Evaluace a externí služby III

reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0022973

Cílem projektu je realizace strategických, procesních a tematických evaluací a dále zajištění externích služeb na základě požadavků Řídicího orgánu OP VVV a návazného OP. Prostřednictvím realizace evaluací a externích služeb bude zajištěna řádná implementace OP v programovém období 2014 – 2020 a příprava a zahájení realizace programového období 2021 – 2027, bude vyhodnocována míra naplňování cílů OP, budou identifikovány pozitivní a negativní faktory ovlivňující implementaci OP. Na základě relevantních aktuálních potřeb Řídicího orgánu OP budou operativně realizovány rovněž ad hoc evaluace a ad hoc služby, jež přispějí k zajištění efektivní administrace OP.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2022  -  30. 6. 2023.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.