ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Technické zajištění IV

Reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0022967

Cílem projektu je zajistit pro zaměstnance ŘO OP VVV kancelářské prostory, adekvátní technické/kancelářské vybavení a externí provozní služby. Pro účely tohoto projektu jsou kancelářskými prostory mj. myšleny i skladové prostory, spisovny a parkovací stání. Technickým a kancelářským vybavením je pro účely tohoto projektu mj. myšleno i softwarové vybavení, licence a spotřební materiál. Kancelářské prostory musí kapacitně splňovat současné trendy v oblasti IT infrastruktury, technických, bezpečnostních, hygienických norem a zároveň pro zaměstnance ŘO OP VVV dispozičně umožňovat realizaci tematických školení, seminářů, jednání pracovních skupin apod.

Technické a kancelářské vybavení je pro jednotlivé zaměstnance ŘO OP VVV zajišťován dle jejich služebních/pracovních náplní ve strukturách implementační skupiny. Externí provozní služby, podporující vytvoření optimálních pracovních podmínek zaměstnanců ŘO OP VVV, přispívají k efektivní administraci OP VVV a přípravě budoucího programového období 2021-2027.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.