ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Podpora administrativní kapacity V

reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0022969

Na základě tohoto projektu je primárně poskytována podpora administrativní kapacity formou uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP). Dále projekt zajišťuje úhradu cestovních nákladů pracovníků implementační struktury OP VVV/OP JAK na tuzemských služebních/pracovních cestách.

Podpořeny jsou následující výsledky projektu: personální zajištění implementace OP VVV a přípravy a zahájení realizace OP JAK; zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocování programového období 2007-2013 v rámci MŠMT jako Řídicího orgánu OP VK a OP VaVpI; zajištění tuzemských služebních/pracovních cest pracovníků IS OP VVV/OP JAK.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.