ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jak se žije malotřídkám 2021

Dne 5. října 2021 se v prostorách Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnila konference Jak se žije malotřídkám 2021. Součástí programu byla i prezentace Aktuální témata v šablonách.

Zvláštní pozornost byla věnována Statistice I., II a III vlně šablon, Konzultační lince, Přípravě Závěrečné zprávy o realizaci a překryv aktivit v šablonách I a III.

Po celou dobu konference mohli účastníci využít možnosti konzultace s pracovníky MŠMT – Odboru administrace zjednodušených projektů – dotazy k přípravě Závěrečné zprávě o realizaci.

Více informací z akce naleznete na stránkách ZDE.