Kariérní den na MŠMT 25. 4. 2018

25. dubna 2018 se uskutečnil další kariérní den OP VVV. Zástupci odborných útvarů (administrace projektů, kontroly, rozvoj lidských zdrojů) předali uchazečům o zaměstnání informace o možnostech pracovního uplatnění a seznámili je se specifiky práce v oblasti operačních programů se zaměřením na OP VVV.

Děkujeme všem uchazečům o zaměstnání, kteří se zúčastnili.