ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Konference Jak se žije malotřídkám 2019

Dne 11. dubna 2019 se v prostorách Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnila konfekrence Jak se žije malotřídkám 2019. Součástí programu byla i prezentace Šablony podporují (nejen) malotřídky.

Zástupkyně OP VVV se v rámci prezentace zaměřila na představení možností podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze, nových metod ve výuce, žáků ohrožených školním neúspěchem a spolupráce s rodiči v rámci projektů tzv. šablon.

Zvláštní pozornost byla věnována nově zařazeným šablonám a aktivitám vhodným k realizaci v málotřídních školách. Ve stručnosti byla shrnuta nejčastější pochybení při podávání žádostí o podporu a samotné realizaci projektů. Závěr byl věnován aktuálně dostupným výsledkům ukončených výzev šablon.

Po celou dobu konference mohli účastníci využít možnosti konzultovat s pracovníky MŠMT – Odboru administrace zjednodušených projektů – dotazy k podání žádostí o podporu a samotné realizaci zjednodušených projektů.