ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kontroly – audity/externí kontroly

Příjemce je povinen evidovat audity/externí kontroly, resp. audity a kontroly ze strany jiných subjektů než ŘO OP VVV, které na projektu proběhly ve sledovaném období. Příjemce eviduje audit/externí kontrolu prostřednictvím samostatného modulu Kontroly (levé navigační menu při vstupu na detail projektu).

Povinnost informovat ŘO OP VVV o auditech/externích kontrolách a o přijatých nápravných opatřeních vyplývá z právního aktu.