OP JAK - Harmonogram přípravy

 

1. září 2017 ÚV 636/2017 - Schválení východisek pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti 

2. května 2018Evropská komise předložila Radě návrhy týkající se víceletého finančního rámce na období 2021–2027 a ministři poté na toto téma vedli první kolo jednání. Rozpočet EU pro budoucnost (Evropská komise)

4. února 2019 ÚV 94/2019 – Schválení Národní koncepce realizace politiky soudržnosti

27. února 2019Zpráva o České republice 2019 (Doporučení EU pro jednotlivé země)

29. dubna 2019ÚV 284/2019 – Schválení Jednotného národního rámce

29. května 20191. jednání Přípravného výboru OP JAK

17. června 2019 – 1. jednání Tematické pracovní skupiny Vzdělávání

20. června 2019 – 1. jednání Tematické pracovní skupiny Výzkum a vývoj

23. října 2019 – 2. jednání Tematické pracovní skupiny Vzdělávání

23. října 2019 – 2. jednání Tematické pracovní skupiny Výzkum a vývoj

12. prosince 2019 2. jednání Přípravného výboru OP JAK

leden 2020 – Předložení Programového dokumentu OP JAK Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR)

26. února 2019 – Zpráva o České republice 2020 (Doporučení EU pro jednotlivé země)

Jednání s Evropskou komisí k návrhu OP JAK

 

 

Předložení aktualizované verze Programového dokumentu OP JAK vládě ČR (prostřednictvím MMR)

Jednání s Evropskou komisí k návrhu OP JAK

 

9. října 2020 - 3. jednání Přípravného výboru OP JAK

Jednání s Evropskou komisí k návrhu OP JAK

Vydání nařízení 2021 + a Jednotného národního rámce

Vyjednávání OP JAK se zástupci EK

Schválení Dohody o partnerství a OP JAK ze strany EK

Zahájení realizace OP JAK