ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Památky-Muzea-Řemesla 4. - 5. 11. 2016

Veletrh  PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA je  mezioborový veletrh, který představuje  prezentaci a ukázky záchrany, konverze historického dědictví; projektování a stavitelství; historie a sbírky muzeí a oblast památkové péče.  Své místo zde má restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana a zabezpečení staveb a jejich částí a vybavení, materiály, technologie a řemeslné postupy pro rekonstrukci památkových objektů, prvky a systémy technické infrastruktury a technického vybavení budov, požární ochrana a zabezpečení objektů a areálů, ovšem také rozsáhlá problematika soudobého využití památek a památkových souborů, jejich zakotvení v současných sídlech i krajině, vč. širokého segmentu cestovního ruchu a řada dalších témat.  Motto veletrhů:  „Dejme minulosti budoucnost!“

Jubilejní 5. ročník nezasahoval pouze do oblasti památkové péče, restaurátorství a uměleckého řemesla, muzejnictví, ale i do sféry projektování stavitelství vzdělávání, workshopů apod. Prezentace OP VVV proběhla formou výstavní expozice, distribucí PR tiskovin, konzultacemi na téma OP VVV apod. V přednáškovém sále kolegové z oddělení koncepce a přípravy výzev PO3 seznámili posluchače s cíli výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ.

Více informací o veletrhu naleznete na stránkách www.incheba.cz