Seznam členů, statut a jednací řád MV OP VVV

Seznam členů Monitorovacího výboru OP VVV

Seznam členů MV OP VVV - aktualizováno dne 14. 7. 2020, zveřeněno dne 14. 7. 2020

Statut Monitorovacího výboru OP VVV

Statut MV OP VVV - aktualizováno dne 5. 4. 2017, zveřejněno dne 5. 4. 2017

 Jednací řád Monitorovacího výboru OP VVV

Jednací řád MV OP VVV - aktualizováno na webu dne 1. 4. 2020 (verze z 20. 12. 2017)