Seznam členů, statut a jednací řád MV OP VVV

Seznam členů Monitorovacího výboru OP VVV

Seznam členů MV OP VVV - aktualizováno dne 19. 11. 2020, zveřejněno dne 19. 11. 2020

Statut Monitorovacího výboru OP VVV

Statut MV OP VVV - verze ke dni 5. 4. 2017

 Jednací řád Monitorovacího výboru OP VVV

Jednací řád MV OP VVV - verze ke dni 20. 12. 2017