ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje

Praha, 1. prosince 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje další podpořený projekt. Tentokrát se jedná o Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje, které je realizováno ve výzvě Krajské akční plány rozvoje vzdělávání.

7041 

Za velmi zdařilé považuje Liberecký kraj i uspořádání veletrhu Technologie do škol, který se uskutečnil 24. dubna 2017. V rámci odborného programu tohoto veletrhu vystoupili zástupci Technické univerzity v Liberci, představitelé společností zabývajících se aplikacemi uplatnitelnými ve školství a zástupci firem poskytujících další vzdělávání. Přihlášení účastníci měli možnost se v krátkých vstupech seznámit s novinkami v oblasti celkového pojetí ICT ve školství, možnostmi uplatnění informačních a komunikačních technologií v chodu školy, organizaci výuky a ve výuce samotné. Inspirovali se praktickými ukázkami využívání ICT, výukovými hrami a aplikacemi.

„Prostřednictvím tohoto projektu poskytujeme také podporu ředitelům a dalším klíčovým pracovníkům středních a vyšších odborných škol bez ohledu na zřizovatele. Jedná se o podporu formou vzdělávání a výměny zkušeností v oblastech řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a strategického plánování. Pravidelně pořádáme jednodenní či dvoudenní workshopy.

I v následujících měsících a letech se budeme snažit získávat impulsy pro rozvoj středního a vyššího odborného vzdělávání a prostřednictvím akčních setkávání obohacovat pedagogy v oblastech klíčových pro zvyšování kvality absolventů škol. Mezi tyto klíčové oblasti patří podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, podpora polytechnického vzdělávání, podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj kariérového poradenství, rozvoj škol jako center celoživotního učení, podpora inkluze, rozvoj výuky cizích jazyků, ICT kompetence, čtenářská a matematická gramotnost, zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované,“ vyjmenovává na závěr hlavní manažerka projektu Lucie Ptáková.