ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Administrativní kapacita VI

reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0019038

Projekt je určen k zajištění personálních kapacit potřebných pro řádnou a efektivní implementaci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, včetně přípravy nového OP JAK a ukončování dřívějších OP VK a OP VaVpI.

Optimální nastavení administrativní kapacity čítající zaměstnance primárně ve služebním, ale také v pracovním poměru, zajišťuje účelné řízení, kontrolu, administraci a monitorování OP VVV tak, aby bylo docíleno plnění pravidla n + 3 a dalších strategických cílů a aby byly účinně využity alokované prostředky v souladu se zásadami řádného projektového a finančního řízení.

Kvalitní personální kapacita podpoří efektivní administraci a implementaci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), ukončování dřívějších OP VK a OP VaVpI i přípravu nového Operačního programu JAK.

Projekt je realizován v období 1. ledna 2021 – 31. prosince 2021.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Související informace

Platnost

Od 15. ledna 2021