Vedení Řídicího orgánu OP VVV

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.

náměstek pro řízení Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

tel.: +420 234 811 631
e-mail: vaclav.velcovsky@msmt.cz


Odbor administrace projektů vysokých škol - 40

Ing. Michal Plechatý
ředitel odboru
tel.: +420 234 814 168
e-mail: michal.plechaty@msmt.cz


Odbor technické pomoci - 42

Bc. Jan Frisch
ředitel odboru
tel.: +420 234 814 860
e-mail: jan.frisch@msmt.cz


Odbor koncepce a vedení OP - 44

Mgr. Aneta Caithamlová
ředitelka odboru
tel: +420 234 814 907
e-mail: aneta.caithamlova@msmt.cz


Odbor administrace zjednodušených projektů - 45

Ing. Ivana Baloušková, MBA
ředitelka odboru
tel.: +420 234 814 436
e-mail: ivana.balouskova@msmt.cz


Odbor administrace projektů regionálního školství - 46

Mgr. Stanislav Tvaroh
ředitel odboru
tel.: +420 234 814 062
e-mail: stanislav.tvaroh@msmt.cz


Odbor administrace projektů výzkumu a vývoje - 47

Ing. Jakub Uchytil
ředitel odboru
tel.: +420 234 814 471    
e-mail: jakub.uchytil@msmt.cz


Odbor kontroly OP - 49

Ing. Miloš Vaniš
pověřen zastupováním ředitelky odboru
tel.: +420 234 814 123
e-mail: milos.vanis@msmt.cz