Akce a semináře

Seminář pro příjemce k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/termin/seminar-pro-prijemce-k-vyzve-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-4.htm

Registrace od 9:00

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

19. června 2020 09:30 - 14:00

Archiv proběhlých seminářů: Ukončené semináře a školení