ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_036 pro Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP, 19. 12. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_036 pro Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP.

 

 

Datum konání: 19. 12. 2017

Čas konání: 9:45 −16:00 (registrace od 9:15) 

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Černá zasedací místnost (5. patro)

 

Seminář je určen pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 3, výzvy č. 02_16_036 pro Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP.

Cílem semináře je seznámit účastníky s vykazováním věcné a finanční části realizace projektu, s dokladováním výstupů a podkladů ke Zprávám o realizaci a Žádostem o platbu a s prací v systému ISKP14+ při vyplňování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu a s postupem při zadávání veřejných zakázek.

Dovolujeme si upozornit, že seminář je určen výhradně pro zástupce žadatelů/příjemců této výzvy.

V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do: 8. prosince 2017.

Počet účastníků je omezen na 16/0 náhradníků.

V rámci semináře bude zajištěno pouze drobné občerstvení.

Místo

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Černá zasedací místnost (5. patro)

Související informace

Již nelze přihlásit

Začátek

19. prosince 2017 11:25

Kapacita semináře/náhradníci

16/0

Volná místa/náhradníci

16/0

Organizátor

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Černá zasedací místnost (5. patro)

Emaily na organizátora

seminare.opvvv@msmt.cz