ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)

Místo

Distanční formou přes Microsoft Teams

Související informace

Již nelze přihlásit

Začátek

1. října 2020 10:00

Ukončení

1. října 2020 13:30

Kapacita semináře/náhradníci

40/0

Volná místa/náhradníci

21/0