Seminář pro žadatele výzev Šablony III (výzva 02_20_80 a 02_20_81)

Prezence na místě v den konání akce od 9:30.

Místo

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

 


Akce, seminář

Seminář pro žadatele výzev Šablony III (výzva 02_20_80 a 02_20_81)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na seminář pro příjemce k výzvě Šablony III.

Semináře jsou určeny pro žadatele o finanční podporu ve výzvě Šablony III – zejména pro školy, které doposud nemají zkušenosti s šablonami. Cílem seminářů je seznámit účastníky se základními informacemi k výzvě, s jednotlivými šablonami, indikátory  a s přílohami k žádosti o podporu (práce v IS KP14+ není součástí semináře).

Dovolujeme si upozornit, že semináře jsou přednostně určeny pro zástupce oprávněných žadatelů této výzvy. Na seminářích bude použita prezentace zveřejněná u výzev 02_20_80 a 02_20_81 https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy – doporučujeme si tuto prezentaci zajistit s sebou na seminář (na seminářích nebudou prezentace v tištěné verzi k dispozici).

Řídicí orgán OP VVV dále upozorňuje všechny účastníky semináře, že vstup do budovy Harfa Office Park je možný pouze se zakrytým nosem a ústy (vlastní rouška nutná). Účastníci akce musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (teplota, kašel, ztráta chuti a čichu apod.).

Dále je nutné dodržovat:

-          zasedací pořádek ve školících prostorách,

-          dbát na zvýšenou osobní hygienu (desinfekční prostředky budou k dispozici),

-          dodržovat nařízené rozestupy.

 

Podrobné informace o akci, semináři

Související informace

Přihlásit

Začátek

12. listopadu 2020 10:00

Ukončení

12. listopadu 2020 14:00

Kapacita semináře/náhradníci

40/0

Volná místa/náhradníci

38/0

Emaily na organizátora

Seminare.OPVVV@msmt.cz