Prezentace

Prezentace k výzvě č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Prezentace k výzvě č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1012952.htm

Prezentace ze semináře pro žadatele:

Finanční řízení - zveřejněno dne 24. 8. 2017

Schvalovací proces DMS, DMS-ITI - zveřejněno dne 24. 8. 2017
Výklad výzvy  DMS, DMS-ITI - zveřejněno dne 24. 8. 2017

Zveřejněno 24.08.2017

Prezentace k výzvě č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA– IF

Prezentace k výzvě č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA– IF

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1008126.htm

Prezentace k výzvě č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA– IF.

Zveřejněno 18.08.2017

Prezentace k výzvě č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA– IF

Prezentace k výzvě č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA– IF

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1012730.htm

Seminář pro žadatele aktivity MMVP MSCA - zveřejněno dne 18. 8. 2017

Seminář pro žadatele Schvalovací proces MSCA-IF - zveřejněno dne 18. 8. 2017

Seminář pro žadatele Základní informace k výzvě_MSCA-IF - zveřejněno dne 18. 8. 2017

Seminář pro žadatele Finanční část MSCA - zveřejněno dne 18. 8. 2017
Seminář pro žadatele MS2014+ MSCA-IF - zveřejněno dne 18. 8. 2017

Zveřejněno 18.08.2017

Prezentace k výzvě č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Prezentace k výzvě č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1012723.htm

Seminář pro žadatele Základní informace k výzvě MM - zveřejněno dne 14. 8. 2017
Seminař pro žadatele MS2014+ - zveřejněno dne 14. 8. 2017
Seminář pro žadatele Schvalovací proces MM - zveřejněno dne 14. 8. 2017
Seminar pro žadatele aktivity MMVP-  zveřejněno dne 14. 8. 2017

Zveřejněno 14.08.2017