Prezentace

Prezentace k výzvě č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Prezentace k výzvě č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1012952.htm

Prezentace ze semináře pro žadatele:

Finanční řízení - zveřejněno dne 24. 8. 2017

Schvalovací proces DMS, DMS-ITI - zveřejněno dne 24. 8. 2017
Výklad výzvy  DMS, DMS-ITI - zveřejněno dne 24. 8. 2017

Zveřejněno 24.08.2017