Zápisy z jednání výběrových/hodnotících komisí řídícího orgánu OP VVV

Zápis z jednání opravné Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_077 (Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 18. 5. 2020.

Zápis z jednání opravné Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_077 (Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 18. 5. 2020.

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-jednani-opravne-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-077-2.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání opravné Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_077 (Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 18. 5. 2020.

Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_077 (Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prioritní ose 3 OP VVV, konaných ve dnech 28. 1. 2020, 5. 2. 2020, 13. 2. 2020, 19. 2. 2020, 27. 2. 2020, 5. 3. 2020, 12. 3. 2020 a 13. 3. 2020

Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_077 (Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prioritní ose 3 OP VVV, konaných ve dnech 28. 1. 2020, 5. 2. 2020, 13. 2. 2020, 19. 2. 2020, 27. 2. 2020, 5. 3. 2020, 12. 3. 2020 a 13. 3. 2020

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapisy-z-jednani-hodnoticich-komisi-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-077.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise OP VVV výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které se konalo dne 13. 3. 2020. U projektu reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016826 došlo k opravě administrativních chyb v tabulce požadovaných úprav rozpočtu.


ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise OP VVV výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které se konalo dne 13. 2. 2020. U projektu reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016799 došlo k opravě administrativních chyb v tabulce požadovaných úprav rozpočtu.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_077 (Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prioritní ose 3 OP VVV, konaných ve dnech 28. 1. 2020, 5. 2. 2020, 13. 2. 2020, 19. 2. 2020, 27. 2. 2020, 5. 3. 2020, 12. 3. 2020 a 13. 3. 2020. Současně jsou pro lepší orientaci žadatelů zveřejněny Přehledy projednaných projektů dle data jednání Hodnoticí komise pro žádosti se zvolenou aktivitou č. 2 a 3.

 

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 3. 3. 2020

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 3. 3. 2020

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-073-2.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 3. 3. 2020. 

Zápis z devátého (posledního) jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 25. 2. 2020

Zápis z devátého (posledního) jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 25. 2. 2020

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-devateho-posledniho-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-18-071.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z devátého (posledního) jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 25. 2. 2020. Seminář pro příjemce je z důvodů aktuální situace v ČR odložen, o jeho konání budou příjemci informováni s dostatečným předstihem.

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 26. 2. 2020

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 26. 2. 2020

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-073-2-2.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 26. 2. 2020. 

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 20. 2. 2020

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 20. 2. 2020

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-073.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 20. 2. 2020. 

Zápis z osmého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 18. 2. 2020

Zápis z osmého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 18. 2. 2020

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-osmeho-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-18-071.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z osmého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 18. 2. 2020.

Zápis ze sedmého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 11. 2. 2020

Zápis ze sedmého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 11. 2. 2020

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-ze-sedmeho-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-18-071.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis ze sedmého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 11. 2. 2020.

Zápis z šestého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 4. 2. 2020

Zápis z šestého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 4. 2. 2020

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-sesteho-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-18-071.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z šestého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 4. 2. 2020.

...