ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápisy z jednání výběrových/hodnotících komisí řídícího orgánu OP VVV

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území (aktivita A), v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 10. 2021

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území (aktivita A), v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 10. 2021

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/opravu-zapisu-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi-aktivita-a-v-prioritni-ose-3-op-vvv-ktere-se-konalo-dne-27-10-2021.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území (aktivita A), v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 10. 2021. U projektů s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022909 a CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022910 došlo k opravě administrativní chyby v tabulce požadovaných úprav rozpočtu.

...