ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Anglické verze dokumentů Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV a Přehled hospodářského využití podpořených kapacit

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil anglický překlad přílohy č. 11 Pravidel pro žadatele a příjemce „Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV“, verze 3 (s účinností od 1. 7. 2020) – Methodology of reporting economic activities in terms of State aid under OP RDE, version 3, a anglický překlad vzorového formuláře „Přehled hospodářského využití podpořených kapacit“ – Overview of the Economic Use of the Supported Capacities, které slouží k prokázání čistě vedlejšího charakteru hospodářských činností ve smyslu bodu 20 Rámce pro státní podporu vývoje a inovací (2014/C 198/01) a bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora (2016/C 262/01).“