ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (únor 2020)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za únor 2020 pro výzvu 63/64 a 65/66:

Projekt máme zaměřen na personální šablony. Obáváme se, že nastanou problémy s uznatelností kvalifikací pro jednotlivé aktivity. Zvláště když kontrola výstupů bude probíhat až po odevzdání první zprávy o realizaci, kdy už není možné nahradit jednotky v rámci realizace projektu a škola by se tím mohla dostat do finančních potíží. Kde můžeme získat podrobnější informace k této problematice?

Odpověď: Podrobnější informace k problematice dokládání kvalifikačních požadavků v personálních šablonách lze nalézt v pracovní pomůcce „TAHÁK“ ke kvalifikačním požadavkům ve výzvě Šablony II a Šablony III, která byla v průběhu měsíce února zveřejněna v dokumentech výzev 63/64 a 65/66. Cílem této pomůcky je zprostředkovat žadatelům a příjemcům šablon zkušenosti se správným a nesprávným dokládáním kvalifikačních požadavků v personálních šablonách. Tento „tahák“ nenahrazuje znění kvalifikačních požadavků v šablonách.

Pracovní je dostupná pod názvem „Tahák ke kvalifikačním požadavkům v Šablonách II“ v dokumentech výzev 63/64 a 65/66 na odkazech:

Výzva 63:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm

Výzva 64:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-064-sablony-ii-pro-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm

Výzvy 65:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr/dokumenty.htm

Výzva 66:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-066-sablony-pro-ss-a-vos-ii-vrr/dokumenty.htm