ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_064 - Šablony II - pro hlavní město Praha

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
427,4 kB
Text výzvy č. 02_18_064 Šablony II - pro hlavní město Praha - verze 2
07.04.2020 09:08
Stáhnout

PDF
1 MB
Text výzvy č. 02_18_064 Šablony II - pro hlavní město Praha
13.03.2018 13:03
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy č. 02_18_063 a výzvy č. 02_16_064 Šablony II

PDF
1,4 MB
Příloha č. 1 Indikátory
13.03.2018 10:09
Stáhnout

PDF
695,1 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
13.03.2018 10:09
Stáhnout

PDF
4,6 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon
13.03.2018 10:11
Stáhnout

PDF
373,2 kB
Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu
13.03.2018 10:11
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
1,6 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů verze 3 - aktuální verze
12.04.2018 13:08
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3
30.03.2020 18:33
Stáhnout

PDF
177,1 kB
Metodický dopisu č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3
07.09.2020 07:51
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
880 kB
Příklady dobré praxe realizace šablon
07.02.2019 13:08
Stáhnout

PDF
4,4 MB
Uživatelská příručka IS KP14+ Zpráva o realizaci – šablony II
17.04.2019 08:37
Stáhnout

PPSX
68,4 MB
Videotutoriál: Realizace a administrace projektů – Šablony II
23.04.2019 09:22
Stáhnout

PDF
1 MB
Příklady dobré praxe realizace šablon
22.05.2019 07:24
Stáhnout

PDF
794,3 kB
Tahák ke kvalifikačním požadavkům v Šablonách II
10.02.2021 16:21
Stáhnout

PDF
574,3 kB
Upozornění k personálním šablonám – fond pracovní doby/evidence docházky
05.03.2020 14:08
Stáhnout

PDF
587,6 kB
Pomůcka k archivaci – seznam dokumentů
18.12.2020 09:57
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
176,5 kB
Finanční vypořádání dotace 2022
06.01.2023 09:29
Stáhnout

PDF
227,2 kB
Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2023
04.12.2023 14:18
Stáhnout

Vzory k výzvě

DOCX
122,5 kB
Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky
16.07.2018 13:48
Stáhnout

PDF
949,4 kB
Rozhodnutí po poskytnutí dotace
27.06.2018 09:59
Stáhnout

Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy Šablony II

PDF
3,9 MB
Dokládání výstupů a indikátorů šablony II
01.08.2018 10:53
Stáhnout

XLSX
342,9 kB
Kalkulačka indikátorů ZoR
30.08.2021 10:35
Stáhnout

DOCX
120 kB
Projektový den mimo školu - záznam
01.08.2018 10:52
Stáhnout

DOCX
116,9 kB
Projektový den záznam
01.08.2018 10:52
Stáhnout

DOCX
123,2 kB
Prokázání vlastnické struktury - příjemce změna
01.08.2018 10:52
Stáhnout

DOCX
117,2 kB
Report o činnosti - personální šablony
01.08.2018 10:52
Stáhnout

DOCX
120,9 kB
Sdílení zkušeností zápis
01.08.2018 10:52
Stáhnout

DOCX
119,2 kB
Setkání s rodiči zápis
01.08.2018 10:52
Stáhnout

DOCX
112,3 kB
Souhrnná zpráva - reflexe 5_25_10
01.08.2018 10:52
Stáhnout

DOCX
116,8 kB
Supervize mentoring koučink závěrečná zpráva
01.08.2018 10:52
Stáhnout

DOCX
120,9 kB
Tandemová výuka záznam
01.08.2018 10:52
Stáhnout

XLSX
292,4 kB
Třídní kniha - doučování
01.08.2018 10:52
Stáhnout

XLSX
293,9 kB
Třídní kniha klubu
01.08.2018 10:52
Stáhnout

DOCX
124 kB
Vzájemná spolupráce - zápis
01.08.2018 10:52
Stáhnout

DOCX
118,6 kB
Čestné prohlášení k vlastnické struktuře - příjemce podpory
01.08.2018 10:53
Stáhnout

DOCX
120,8 kB
Čestné prohlášení - všechny šablony
01.08.2018 10:53
Stáhnout

DOCX
119,5 kB
CLIL záznam
01.08.2018 10:53
Stáhnout

DOCX
121,5 kB
ICT technik - záznam
01.08.2018 10:53
Stáhnout

DOCX
121,6 kB
Nové metody - záznam
01.08.2018 10:53
Stáhnout

DOCX
124,9 kB
Odborník ve výuce - záznam
01.08.2018 10:53
Stáhnout

DOCX
112,6 kB
Portfolio pedagoga - vzor OP VVV
01.08.2018 10:53
Stáhnout

DOCX
120,3 kB
prezencni_listina_koordinator_ZUS
15.01.2019 09:38
Stáhnout

DOCX
117,9 kB
Prezenční listina - supervize - setkávání
01.08.2018 10:53
Stáhnout

DOCX
117 kB
Komunitní setkání zápis
01.08.2018 11:02
Stáhnout

DOCX
130,3 kB
ICT ve vzdělávání - záznam
01.08.2018 11:02
Stáhnout

Žádost o změnu Šablony II

XLSX
428,7 kB
Kalkulačka indikátorů Šablony II - násobné změny aktivit
20.05.2021 13:42
Stáhnout

PDF
5,4 MB
Žádost o změnu ISKP verze 2.3
16.02.2021 10:55
Stáhnout

PDF
447,5 kB
Prodlužování projektů – informace 2021
02.03.2021 11:31
Stáhnout

PDF
11,4 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti o podporu v IS KP14+ pro výzvy 63 a 64 _verze 3.1
28.01.2019 10:14
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

XLSX
327,7 kB
Kalkulačka indikátorů Šablony II
13.03.2018 10:24
Stáhnout

PDF
616,3 kB
Kodex školy Šablony II
13.03.2018 10:26
Stáhnout

XLSX
809,6 kB
Seznamy MŠ, ZŠ a ZUŠ k 30. 9. 2018 a ŠD, ŠK a SVČ k 31. 10. 2018
10.01.2019 10:01
Stáhnout

PDF
2,8 MB
Uživatelská příručka Zpráva o realizaci ISKP Šablony II a III
26.02.2021 09:25
Stáhnout

Dotazníkové šetření Šablony II

DOCX
198,1 kB
Dotazník Mateřské školy
13.03.2018 10:24
Stáhnout

DOCX
182,6 kB
Dotazník Školní družiny
13.03.2018 10:24
Stáhnout

DOCX
182,7 kB
Dotazník Školní kluby
13.03.2018 10:24
Stáhnout

DOCX
186,7 kB
Dotazník Střediska volného času
13.03.2018 10:24
Stáhnout

DOCX
182,7 kB
Dotazník Základní školy
13.03.2018 10:24
Stáhnout

DOCX
165,7 kB
Dotazník Základní umělecké školy
13.03.2018 10:24
Stáhnout

PDF
890,8 kB
Pokyny
13.03.2018 10:24
Stáhnout

Dotazníkové šetření Šablony II – po ukončení realizace projektu

PDF
724,8 kB
Pokyny k vyplnění dotazníkového šetření Šablony II
02.04.2020 14:56
Stáhnout

DOCX
209,7 kB
Dotazník MŠ Šablony II po realizaci
02.04.2020 14:56
Stáhnout

DOCX
204,3 kB
Dotazník ZŠ Šablony II po realizaci
02.04.2020 14:56
Stáhnout

DOCX
178,3 kB
Dotazník ŠD Šablony II po realizaci
02.04.2020 14:56
Stáhnout

DOCX
179,2 kB
Dotazník ŠK Šablony II po realizaci
02.04.2020 14:56
Stáhnout

DOCX
184,8 kB
Dotazník SVČ Šablony II po realizaci
02.04.2020 14:56
Stáhnout

DOCX
159,5 kB
Dotazník ZUŠ Šablony II po realizaci
02.04.2020 14:56
Stáhnout

Prezentace k výzvě

PPTX
1,6 MB
Prezentace výzvy a šablon pro žadatele
30.04.2018 14:28
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
245 kB
Leták k výzvám č. 02_18_063 a č. 02_18_064 - Šablony II
13.03.2018 10:19
Stáhnout

PDF
73,3 kB
Leaflet Call No 02_18_063 and Call No 02_18_064 Templates II
10.05.2019 07:42
Stáhnout