ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kontrolní list pro předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů aneb Co zkontrolovat v žádosti o podporu pro její správnost a úplnost před jejím podáním?

Dokument Kontrolní list pro předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů je nezávaznou pomůckou pro výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony) a výzvy č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro hl. m. Praha) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Tato pomůcka poskytuje zjednodušený návod pro žadatele, na které náležitosti žádosti o podporu je třeba zaměřit pozornost, tedy které náležitosti žádosti o podporu je vhodné před její finalizací zkontrolovat a ujistit se o jejich úplnosti a správnosti.