ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT - Vyhledávání
Nalezeno 20 výsledků
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-pro-vyzvu-rozvoj-kapacit-pro-vyzkum-a-vyvoj-ii.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 16.1.2020 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II, verzi 2. Pravidla jsou účinná od 17.1.2020 a jejich znění naleznete ZDE.

Zveřejněno 16.01.2020

Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2019

Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2019

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/pokyny-pro-prijemce-zjednodusenych-projektu-sablon-k-provedeni-financniho-vyporadani-vztahu-se-statnim-rozpoctem-za-rok-2019.htm

Po ukončení financování projektu je příjemce povinen provést finanční vypořádání vztahu se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. 

Zveřejněno 14.01.2020

Hodnocení podpory vzdělávání a odborné přípravy z Evropského sociálního fondu

Hodnocení podpory vzdělávání a odborné přípravy z Evropského sociálního fondu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/hodnoceni-podpory-vzdelavani-a-odborne-pripravy-z-evropskeho-socialniho-fondu.htm

Rádi bychom Vás upozornili na probíhající veřejnou konzultaci, jejímž cílem je zjištění názorů, zkušeností či postřehů od široké i odborné veřejnosti a zúčastněných stran na aktivity podporované z Evropského sociálního fondu. 

Zveřejněno 10.01.2020

Informace o šablonách pro mateřské a základní školy

Informace o šablonách pro mateřské a základní školy

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-o-sablonach-pro-materske-a-zakladni-skoly.htm

Praha, 19. května 2017 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje, že v červnu 2017 bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) pro mateřské a základní školy. Školy si volily šablony na základě dotazníkového šetření, které probíhalo na konci roku 2016 s cílem identifikovat jejich aktuální potřeby. Vzorec pro výpočet maximální výše podpory byl stanoven na 200.000 Kč na subjekt a 2.200 Kč na dítě či žáka.

Zveřejněno 19.05.2017

Projekty zaměřené na posílení excelentního výzkumu žádají o 30 miliard korun

Projekty zaměřené na posílení excelentního výzkumu žádají o 30 miliard korun

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekty-zamerene-na-posileni-excelentniho-vyzkumu-zadaji-o.htm

Praha, 19. května 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) ukončilo dne 15. května 2017 druhé kolo výzvy Excelentní výzkum s celkovým finančním objemem 6 miliard korun. Zaregistrováno bylo 91 žádostí o podporu zohledňující mnoho vědeckých oblastí. Požadovaných 30 miliard korun několikanásobně přesáhlo stanovený finanční objem a ŘO OP VVV proto uvažuje o jeho navýšení. 

Zveřejněno 19.05.2017

Řídicí orgán OP VVV nebude poskytovat žadatelům konzultace při přípravě připomínek k procesu schvalování projektů

Řídicí orgán OP VVV nebude poskytovat žadatelům konzultace při přípravě připomínek k procesu schvalování projektů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ridici-organ-op-vvv-nebude-poskytovat-zadatelum-konzultace.htm

Řídicí orgán OP VVV opětovně informuje žadatele o možnosti podat tzv. připomínky k podkladům v procesu schvalování projektů a tím vyjádřit nesouhlas s postupem Řídicího orgánu OP VVV. V tomto smyslu Řídicí orgán OP VVV dále informuje, že není možné žadatelům v záležitostech přípravy připomínek poskytovat jakékoliv konzultace.  Příprava připomínek k procesu schvalování je pouze v kompetenci žadatele.

Zveřejněno 28.04.2017

Výzkumné organizace žádají z OP VVV o více než 1,2 miliardy

Výzkumné organizace žádají z OP VVV o více než 1,2 miliardy

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzkumne-organizace-zadaji-z-op-vvv-o-vice-nez-1-2-miliardy.htm

Praha, 24. dubna 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončilo dne 20. dubna 2017 výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Zaregistrováno bylo 29 projektů za více než 1,2 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek finančních prostředků ve výzvě.

Zveřejněno 24.04.2017

Poslední šance předložit projekt v

Poslední šance předložit projekt v "EU peníze školám - MŠ a ZŠ"

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/posledni-sance-predlozit-projekt-v-eu-penize-skolam-ms-a-zs.htm

Čerpala Vaše základní škola v letech 2010–2015 finanční prostředky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na tzv. šablony? Chcete Vaši školu dále rozvíjet za finanční podpory fondů EU prostřednictvím šablon tentokrát z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání? Máte jedinečnou šanci předložit svůj projekt. Ale POZOR, termín ukončení příjmu žádostí o podporu je do 30. 6. 2017. Doporučujeme tedy přípravu projektu zbytečně neodkládat. 

Zveřejněno 19.04.2017

Obce žádají 131 milionů korun na podporu inkluzivního vzdělávání

Obce žádají 131 milionů korun na podporu inkluzivního vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/obce-zadaji-131-milionu-korun-na-podporu-inkluzivniho.htm

Praha, 3. dubna 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončilo 30. března 2017 výzvu Inkluzivní vzdělávání pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. Zaregistrováno bylo 9 žádostí o podporu za 131 milionů korun, tedy za více než polovinu stanovené 250 milionové alokace výzvy.

Zveřejněno 03.04.2017

Strategické projekty k digitálnímu vzdělávání žádají v OP VVV o téměř čtvrt miliardy korun

Strategické projekty k digitálnímu vzdělávání žádají v OP VVV o téměř čtvrt miliardy korun

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/strategicke-projekty-k-digitalnimu-vzdelavani-zadaji-v-op.htm

Praha, 10. března 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončilo k 8. březnu 2017 výzvu Implementace strategie digitálního vzdělávání I. Zaregistrovány byly 2 žádosti o podporu za téměř 250 milionů korun.

Zveřejněno 10.03.2017

Nalezeno 20 výsledků