MMR připravilo vzdělávací program pro veřejné zakázky

ŘO OP VVV si dovoluje upozornit všechny žadatele a příjemce, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek, že Ministerstvo pro místní rozvoj zavedlo vzdělávací program pro veřejné zakázky. Cílem vzdělávacího programu je posílení odbornosti a informovanosti v oblasti veřejných zakázek mezi uživateli zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Vzdělávání bude probíhat zejména formou půldenních seminářů pod vedením zkušených lektorů. Každý seminář je pak zaměřen na konkrétní část zákona o zadávání veřejných zakázek.

Více informací o vzdělávacím programu na adrese:

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Vzdelavaci-program-pro-verejne-zakazky