ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

Školy se v současné době postupně vrací ke klasické výuce, kterou přerušila opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Podle odborníků je ale zřejmé, že výuka už nikdy nebude probíhat stejně. Různé formy online učení se stanou běžnou součástí vzdělávacího procesu na všech typech škol. „V rámci projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce byl už v roce 2017 zřízen Krajský metodický kabinet digitální gramotnosti. Ten cíleně a dlouhodobě podporuje rozvoj digitálních kompetencí pedagogů v kraji,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek. Projekt byl z OP VVV podpořen více než 110 miliony Kč z výzvy Implementace krajských akčních plánů I.

Kraj navíc aktuálně spolupracuje s Národním pedagogickým institutem ČR. Výsledkem je služba digitální pohotovosti pro všechny školy v regionu.

Specialisté, kteří se podílí na tomto společném projektu, školám poradí s využitím moderních nástrojů, jako je například Google meet nebo Microsoft Teams. Kontakty a důležité informace najdou zájemci na stránkách Digitální pohotovost,“ řekl vedoucí odboru školství Miroslav Gajdůšek.

Projekt Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce je aktuálně v posledním roce realizace. Už nyní je ale připraven záměr na jeho pokračování s tím, že činnost metodického kabinetu pro digitální gramotnost bude zachována v plném rozsahu, a navíc se dočká rozšíření. Nový projekt počítá se zapojením většiny středních, vyšších odborných a 80 základních škol v kraji.

Zdroj: Olomoucký kraj