ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OP VVV nově podpoří také celoživotní vzdělávání na vysokých školách

Praha, 17. září 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu zaměřenou na celoživotní vzdělávání na vysokých školách. Do výzvy se mohou hlásit vysoké školy, které chtějí prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání lépe reagovat na aktuální potřeby trhu práce. Z evropských fondů je pro ně tentokrát připraveno 100 milionů korun.

Cílem této výzvy je připravit na vysokých školách kvalitní prostředí pro tvorbu programů celoživotního vzdělávání s ohledem na měnící se požadavky trhu práce. Vysoké školy, které se do této výzvy přihlásí, budou v projektech kromě samotného řízení projektu a tvorby programů celoživotního vzdělávání realizovat také aktivity vedoucí ke zvyšování kompetencí vysokoškolských pracovníků.

Ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání budou pracovníci vysokých škol zvyšovat svou kvalifikaci v řadě oblastí, a to například formou stáží, školení, odborných seminářů nebo výukových kurzů. „Vysokoškolští pracovníci si mohou zdokonalit své pedagogické, didaktické a lektorské kompetence či jazykové a prezentační dovednosti. Zapomenout nesmíme ani na kompetence a dovednosti související přímo s tvorbou, vyhodnocováním a evaluacemi programů celoživotního vzdělávání,“ vyjmenovává Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.

V rámci projektů podpořených z této výzvy budou tvořeny programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání. Vysoké školy mohou pro tyto programy pořídit nebo vytvořit relevantní vzdělávací pomůcky a materiály, včetně speciálních pro účastníky se specifickými potřebami. Pro konkrétní programy je také možné pořídit softwarové vybavení, například oborově zaměřený software sloužící k výuce účastníků celoživotního vzdělávání.

Volitelně se žadatelé ve svých projektech mohou zaměřit na podporu rozvoje prostředí pro programy celoživotního vzdělávání na úrovni instituce. Díky této aktivitě tak mohou na celouniverzitní úrovni například pořídit a nastavit informační systém pro programy celoživotního vzdělávání nebo zavést systém programů celoživotního vzdělávání, který zahrnuje tvorbu a aktualizaci strategií, metodik, vnitřních předpisů, sledování kvality vysoké školy v oblasti celoživotního vzdělávání apod.

Žádosti o podporu z výzvy Celoživotní vzdělávání na vysokých školách, ve které je připraveno 100 milionů korun, budou přijímány od 17. září do 14. prosince 2018. Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz                                                                                                                                                        

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/