ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Operační program Jan Amos Komenský byl jako první předložen Evropské komisi

Praha, 21. prosince 2021 – Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) byl dne 20. prosince jako první český operační program pro programové období 2021-2027 předložen ke schválení Evropské komisi. Oficiálně tak došlo k zahájení tzv. formálního dialogu, na jehož konci bude schválený OP JAK, který podpoří oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje přibližně 90 mld. Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravovalo OP JAK již od roku 2019, a to v rámci rozsáhlého partnerství zahrnujícího Evropskou komisi, partnerské resorty, zástupce regionů, sociálních partnerů, nestátních neziskových organizací, odborné veřejnosti apod. Podmínkou předložení OP JAK k formálnímu dialogu bylo schválení operačního programu vládou ČR, které proběhlo dne 4. října 2021.

Zároveň Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo dne 16. prosince 2021 Evropské komisi Dohodu o partnerství. Právě schválení Dohody o partnerství musí předcházet schválení jednotlivých operačních programů, jelikož se jedná o zastřešující dokument pro čerpání EU fondů na úrovni členského státu. OP JAK tedy není možné ze strany EK schválit dříve, než bude schválena Dohoda o partnerství. MŠMT mezitím intenzivně pracuje na přípravě veškerých nezbytných kroků s cílem zahájení implementace
OP JAK bezodkladně po jeho schválení EK, předpoklad vyhlášení prvních výzev (Šablony, Teaming) je v květnu 2022.

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech
a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Program bude navazovat na úspěchy končícího Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a bude jedním z důležitých nástrojů naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

 

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz
www.msmt.cz 

E-mail: opjak@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/