Nalezeno 13 výsledků
Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021–2027

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021–2027

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vlada-schvalila-operacni-program-jan-amos-komensky-pro-nove-programove-obdobi-2021-2027.htm

Praha, 4. října 2021 – Vláda České republiky na svém dnešním zasedání schválila Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021–2027. Jedná se o zásadní krok, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský posune k další fázi vyjednávání s Evropskou komisí. První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun.

Zveřejněno 04.10.2021

Information for Applicants for the Teaming for Excellence Call in Horizon Europe Programme

Information for Applicants for the Teaming for Excellence Call in Horizon Europe Programme

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/information-for-applicants-for-the-teaming-for-excellence-call-in-the-horizon-europe-programme.htm

The information is intended for future applicants who plan to submit a project proposal to the call of the Horizon Europe programme „Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage“ with the closing date of the first round on October 5th, 2021.

Zveřejněno 27.08.2021

Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa

Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-pro-zadatele-o-projekt-teaming-for-excellence-v-programu-horizont-evropa.htm

Informace je určená budoucím žadatelům, kteří plánují podávat návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage s uzávěrkou prvního kola dne 5. 10. 2021.

Zveřejněno 21.07.2021

MŠMT schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (2021–2027)

MŠMT schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (2021–2027)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/msmt-schvalilo-programovy-dokument-operacniho-programu-jan-amos-komensky-2021-2027-2.htm

Praha, 15. dubna 2021 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jedná se o významný posun, kdy OP JAK začíná být uváděn v život. Jan Amos Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK z tohoto předpokladu vychází.

Zveřejněno 15.04.2021

Podcasty Evropské fondy v období 2021-2027 se v desátem díle zaměřily na Operační program Jan Amos Komenský

Podcasty Evropské fondy v období 2021-2027 se v desátem díle zaměřily na Operační program Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/item1044677.htm

Podcasty Evropské fondy v období 2021-2027 se v desátem díle zaměřily na Operační program Jan Amos Komenský s Václavem Velčovským, náměstkem pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

Zveřejněno 06.04.2021

Řídicí orgán zveřejňuje aktualizovanou verzi návrhu Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

Řídicí orgán zveřejňuje aktualizovanou verzi návrhu Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ridici-organ-zverejnuje-aktualizovanou-verzi-navrhu-programoveho-dokumentu-operacniho-programu-jan-amos-komensky.htm

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje aktualizovaný návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Hlavním cílem operačního programu pro období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. 

Zveřejněno 25.03.2021

Řídicí orgán zveřejňuje návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

Řídicí orgán zveřejňuje návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ridici-organ-zverejnuje-navrh-programoveho-dokumentu-operacniho-programu-jan-amos-komensky.htm

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje první návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). OP JAK vychází z dokumentů definujících národní politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje a navazuje na úspěšný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Zkušenosti z OP VVV, jím podpořené oblasti a vytvořené mechanismy jsou základem navazujícího OP JAK, který dále prohloubí a posílí pozitivní dopady již realizovaných intervencí a změn v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje.

Zveřejněno 30.10.2020

Třetí jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

Třetí jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/treti-jednani-pripravneho-vyboru-operacniho-programu-jan-amos-komensky.htm

V pátek 9. října 2020 se uskutečnilo třetí zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jednání proběhlo distanční formou a jeho hlavním tématem bylo představení indikativního plánu intervencí OP JAK.

Zveřejněno 22.10.2020

Druhé jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

Druhé jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/druhe-jednani-pripravneho-vyboru-operacniho-programu-jan-amos-komensky.htm

Praha, 18. prosince 2019 – Ve čtvrtek 12. prosince se uskutečnilo ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT druhé zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v čele s náměstkem pro řízení sekce EU a ESIF Václavem Velčovským. Jednání se zúčastnili také zástupci Akademie věd ČR, České konference rektorů, škol, obcí a krajů a dalších institucí v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Zveřejněno 18.12.2019

Závěry pre-screeningu strategických projektů

Závěry pre-screeningu strategických projektů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zavery-pre-screeningu-strategickych-projektu.htm

V pátek 29. listopadu 2019 Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uzavřela projednávání bodu tzv. pre-screeningu státních strategických projektů. Na základě diskusí na třech předešlých jednáních se Rada rozhodla, že nebude schvalovat seznam úspěšných projektových fiší na základě posouzení MŠMT ani se k němu vyjadřovat, ale že definuje na jejich základě prioritní tematické oblasti. RVVI doporučila tyto oblasti zohlednit při přípravě budoucího programového období. Provedený pre-screening tak poslouží pro analýzu absorpční kapacity.

Zveřejněno 03.12.2019

Nalezeno 13 výsledků