ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Řídicí orgán zveřejňuje aktualizovanou verzi návrhu Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje aktualizovaný návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Hlavním cílem operačního programu pro období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. 

Programový dokument OP JAK byl aktualizován vzhledem k významnému posunu ve vyjednávání, dopracovány byly zejména údaje o finančních alokacích, kategorizaci intervencí a cílových hodnotách indikátorů.

V návaznosti na výstupy z neformálního dialogu s Evropskou komisí a případné vstupy z finální verze Dohody o partnerství či finální verze nařízení k fondům EU pro období 2021-2027 bude Programový dokument dále aktualizován. Následně bude OP JAK předložen vládě ČR ke schválení a poté Evropské komisi k zahájení oficiálního vyjednávání.

Návrh Programového dokumentu OP JAK je k dispozici ZDE.

Bližší informace o OP JAK jsou uvedeny v záložce 2021+.