ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MŠMT schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (2021–2027)

Praha, 15. dubna 2021 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jedná se o významný posun, kdy OP JAK začíná být uváděn v život. Jan Amos Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK z tohoto předpokladu vychází.

OP JAK navazuje na úspěšný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho hlavním cílem pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Připravované výzvy podpoří především edukační realitu a špičkový český výzkum a následné uvedení do praxe a na trh.

Struktura OP JAK sestává ze dvou věcných priorit. První priorita je zaměřena na podporu oblasti Výzkumu a vývoje (VaV), a to jak rozvoje infrastrukturní základny a budování tvrdých kapacit pro VaV, tak na rozvoj strategického řízení Výzkumných organizací, rozvoj lidských zdrojů a budování a posilování spolupráce s aplikační sférou a zahraničními partnery. Druhá priorita cílí na podporu všech úrovní vzdělávání – od předškolního vzdělávání až po postgraduálního vzdělávání. Cíle byly zvoleny s ohledem na zvýšení efektivnosti a nových příležitostí v oblasti českého vzdělávacího systému a systému VaV.

Žadatelé a příjemci budou využívat také komplementární operační programy – IROP pro investice do regionálního školství, OP Z+ pro další vzdělávání nebo OP TAK pro aplikovaný výzkum.

Celková alokace OP JAK pro programové období 2021-2027 je 90 miliard Kč, z toho 43 mld. Kč je určeno na podporu výzkumu a vývoje, 19 mld. Kč na vysoké školství a 28 mld. Kč do regionálního školství.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nabízí OP JAK české společnosti posun k lepší vzdělanosti a k lepšímu fungování v demokratické společnosti. Struktura OP JAK reflektuje souhrn nejlepších možných priorit vedoucích k tomuto cíli.

MŠMT předloží schválený Programový dokument OP JAK do meziresortního připomínkového řízení, dále do 15. září 2021 vládě ČR ke schválení a poté Evropské komisi k zahájení oficiálního vyjednávání. Neformální konzultace s Evropskou komisí probíhají průběžně od loňského roku.

Schválený Programový dokument OP JAK (2021–2027) je k dispozici ZDE.

Bližší informace o OP JAK jsou uvedeny v záložce 2021+.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opjak@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/