Proběhlo 7. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

V pořadí již 7. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále také „MV OP VVV“) se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. září 2016 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Všechny body předložené ke schválení na tomto zasedání byly úspěšně schváleny.

Zasedání vedl PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda MV OP VVV. Kromě členů monitorovacího výboru se jednání zúčastnili v roli poradců nebo hostů také zástupci Evropské komise, Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT, Úřadu vlády ČR a další.

Monitorovací výbor během prvního dne prodiskutoval hlavní události od minulého zasedání, které se týkaly vyhlášených výzev, stavu Individuálních projektů systémových (dále také „IPs“), inkluze nebo auditu designace, kterým OP VVV prošel bez výhrad.

Členové MV OP VVV dále projednali mimo jiné návrhy hodnoticích a výběrových kritérií pro výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I, Implementace Strategie digitálního vzdělávání I, Pregraduální vzdělávání, Celoživotní vzdělávání na vysokých školách a Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Na programu byla také například revize textu OP VVV a čtvrtletní zpráva o stavu naplňování předběžných podmínek.

Druhý den zasedání byl zaměřen na Charty IPs pro projekty Modernizace odborného vzdělávání (MOV), Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A), Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib. Členové MV OP VVV byli informováni také o IPs v realizaci (projekt KIPR).

Veškeré informace budou k dispozici na internetových stránkách OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-vybor-1.

4757

4758

4759