ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rozhovor s náměstkem Pavlem Dolečkem o Metodice 2017+ i OP JAK

Jak probíhá implementace Metodiky 2017+? Jaká témata se řeší v kontextu příprav nového Operačního programu Jan Amos Komenský? A co se chystá v souvislosti se strategickým záměrem pro oblast vysokého školství? O těchto i dalších aktuálních tématech národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR mluvil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na MŠMT Pavel Doleček v rozhovoru pro web Věda a výzkum.

Celý rozhovor si můžete přečíst na webu Věda a výzkum.

 

Dotazy týkající se nového Operačního programu Jan Amos Komenský:

A co příprava Operačního Programu Jan Amos Komenský v oblasti výzkumu a vývoje, můžete o tom něco prozradit? Co se právě teď děje a v jaké je to fázi?

Co se týče operačního programu, tak si myslím, že se nám společně s relevantními partnery podařilo připravit opravdu smysluplné intervenční logiky, na kterých operační program bude stát – to znamená, že byly určeny oblasti, kam ty prostředky zacílit, pomocí jakého typu výzev a takovým způsobem, aby to šlo v souladu s RIS3 strategií, Inovační strategií ČR a dalšími strategickými dokumenty na národní a přirozeně i evropské úrovni. Bude to v souladu i s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR a také Strategickým záměrem pro vysoké školy 2021+, které se v současné době intenzivně připravují, priority obou těchto dokumentů jsou při přípravě OP JAK průběžně zapracovávány, takže tam problém nebude.

Co naopak jako problém vidíte?

Nás netrápí obsahová stránka, ale ta stránka technicko-implementační. Určitě jste zaznamenali velký problém v souvislosti s Prahou, kde jsou silně koncentrovány výzkumné i vzdělávací kapacity v rámci ČR. Přitom je současně nastavená „obálka“ pro Prahu naprosto nedostatečná. Vůbec neodpovídá tomu, jak a kde se výzkum v ČR provádí, nebo v případě vysokých škol kdo a z jakých regionů ČR se na nich vzdělává. Nás tedy teď čeká usilovné jednání o navýšení této částky tak, aby oblast výzkumu i vysokých škol byla pro Prahu v rámci tohoto operačního programu pojata jinak. Trápí nás ale i další věci, například míra kofinancování, která by potenciálně dopadla na příjemce, kteří jsou veřejnou institucí. Je také nutné, aby zůstalo zachováno ex-ante financování.

Ex-ante financování tedy považujete za zásadní?

Model, který je běžný u jiných operačních programů, tedy že si firmy například nechají vyfakturovat a proplatit náklady ex-post samozřejmě pro veřejný vysokoškolský a výzkumný sektor není přijatelný. Intervence OP JAK je z tohoto důvodu třeba respektovat. Je to otázka jednání s celou řadou stakeholderů, jednáme s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem financí. Zároveň potřebujeme, aby i vláda ČR řekla, že pokud je naší národní prioritou výzkum a vzdělávání – OP JAK ostatně má být jeden ze základních implementačních finančních pilířů Inovační strategie ČR, Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR, ale i Strategie vzdělávací politiky ČR jako celku – pak musíme umět nastavit finanční pilíře, které nám ji pomůžou naplnit.

Zdroj:  Vedavyzkum.cz