ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Špičková česká věda a kvalitní výzkum slaví úspěch na mezinárodním poli v oblasti výzkumných infrastruktur

Masarykova Univerzita v Brně využila bohaté zkušenosti z budování české národní výzkumné infrastruktury RECETOX RI, v rámci které je příjemcem OP VVV, ale také z realizace CETOCOEN z OP VaVpI, ke koordinaci nového projektu panevropské infrastruktury podporující výzkum dopadů dlouhodobých expozic různým typům stresorů na zdraví populace a rolí, které tyto expozice hrají při rozvoji chronických onemocnění. Projekt s názvem EIRENE propojuje 50 výzkumných institucí ze 17 zemí světa.

Významným úspěchem je zařazení EIRENE na Cestovní mapu ESFRI nejkvalitnějších evropských výzkumných infrastruktur podporujících excelentní vědu napříč vědními obory. Kvalitní české vědecko-výzkumné zázemí tak díky úsilí vědeckých pracovišť a podpoře z evropských fondů nadále posiluje svou klíčovou roli v mezinárodním prostředí.

Více o zařazení projektu EIRENE do Cestovní mapy ESFRI naleznete v tiskové zprávě nebo na webu Vědavýzkum.cz.