Výroční jednání s Evropskou komisí

Dne 10. 11. 2016 se uskutečnilo v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Výroční přezkumné jednání za účasti zástupců Evropské komise.

Setkání věnovanému pokroku Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) se účastnili zástupci Řídicího orgánu OP VVV, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Tématem jednání byla implementace OP VVV, především stav výzev, způsob monitorování individuálních projektů systémových a jejich řízení, monitoring krajských a místních akčních plánů, proces hodnocení a využití zahraničních hodnotitelů a finanční pokrok programu.