Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita A a aktivita B, v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala dne 14. 4. 2021

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita A a aktivita B, v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala dne 14. 4. 2021. 

 

Zápisy jsou k dispozici ZDE.