ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_028 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj) v prioritní ose 2 OP VVV konané ve dnech 1. 8. 2017, 9. 8. 2017 a 14. 8. 2017.

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_028 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj) v prioritní ose 2 OP VVV konané ve dnech 1. 8. 2017, 9. 8. 2017 a 14. 8. 2017.

Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj 1. 8. 2017 - zveřejněno dne 16. 8. 2017 

Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj 9. 8. 2017 - zveřejněno dne 16. 8. 2017

Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj 14. 8. 2017- zveřejněno dne 16. 8. 2017

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj obracet na Ing. Jolanu Hořejší. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_038 (Pregraduální vzdělávání ) v prioritní ose 3 OP VVV konané ve dnech 19. 7. 2017 a 20. 7. 2017

Zápis z jednání HK ŘO OP VVV 19. 7. 2017 a 20. 7. 2017 - zveřejněno dne 10. 8. 2017

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání obracet na Ing. Leoše Hornu. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konané dne 23. 9. 2016, kde u projektu reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

Zápis z jednání VK OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 23. 9. 2016 - oprava - zveřejněno dne 2. 8. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů a Přehled doporučených/nedoporučených žádostí o podporu předložených v rámci výzev č. 02_16_015, 02_16_016 a 02_16_17 OP VVV.

Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Vysoké školy ESF a ERDF 

Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Vysoké školy ESF a ERDF

Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace

Přehled doporučených projektů výzva ERDF pro vysoké školy

Přehled doporučených projektů výzva ESF pro vysoké školy

Přehled nedoporučených projektů výzva ERDF pro vysoké školy

Přehled nedoporučených projektů výzva ESF pro vysoké školy

- všechny dokumenty byly zveřejněny dne 30. 6. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP VVV konané ve dnech 25. 4. 2017, 10. 5. 2017 a 15. 6. 2017.

Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 15. 6. 2017 - zveřejněno dne 23. 6. 2017

Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 10. 5. 2017 - zveřejněno dne 23. 6. 2017

Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 25. 4. 2017 - zveřejněno dne 23. 6. 2017

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) obracet na Michaelu Matouškovou, DiS. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_036 (Implementace strategie digitálního vzdělávání I) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 30. 5. 2017.

Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Implementace strategie digitálního vzdělávání I 30. 5. 2017 - zveřejněno dne 16. 6. 2017

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I obracet na Ing. Danielu Přivřelovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_021 (Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 25.4. 2017.

Zápis z jednání VK ŘO OP VVV KPSVL  25.4.2017 - zveřejněno dne 10. 5. 2017

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL obracet na Ing. Zuzanu Krausovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů a Přehled doporučených/nedoporučených žádostí o podporu předložených v rámci výzev č. 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017 a 02_16_018 OP VVV. Pro lepší orientaci žadatelů je součástí Přehledu identifikace Hodnoticí komise, na které byla příslušná žádost o podporu projednána (v rámci 1. i 2. kroku hodnocení). Výsledné hodnoticí tabulky a Zápisy z jednání Hodnoticí komise budou žadatelům zpřístupněny prostřednictvím IS KP14+ v týdnu 18. – 21. 4. 2017.

Zápisy a Přehledy doporučených/nedoporučených žádostí o podporu naleznete ZDE(Zveřejněno dne 13. 4. 2017)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_001 (Individuální projekty systémové) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 7. 4. 2017.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV IPS 7. 4. 2017 - zveřejněno dne 12. 4. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_021 (Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 28. 2. 2017.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV KPSVL 28. 2. 2017 - zveřejněno dne 17. 3. 2017

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL obracet na Ing. Zuzanu Krausovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 24. 2. 2017.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV MAP 24. 2. 2017 - zveřejněno dne 3. 3. 2017

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání obracet na Ing. Danielu Přivřelovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_004 (Smart Akcelerátor) v prioritní ose 2 OP VVV konané dne 16. 2. 2017.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Smart Akcelerátor 16. 2. 2017 - zveřejněno dne 3. 3. 2017

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_15_004 Smart Akcelerátor obracet na Ing. Karolínu Měchurovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_020 (Individuální projekty systémové II) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 22. 2. 2017.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV IPSII 22. 2. 2017 - zveřejněno dne 28. 2. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_16_013 (Výzkumné infrastruktury) v prioritní ose 1 OP VVV konané dne 21. 12. 2016, u projektu s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001404 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

pdf_small Zápis z jednání VK OP VVV Výzkumné infrastruktury 21. 12. 2016 - oprava


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_013 (Výzkumné infrastruktury) v prioritní ose 1 OP VVV konané ve dnech 25. 11. 2016, 21. 12. 2016, 10. 1. 2017 a 2. 2.2017.

pdf_small Zápis z jednání VK OP VVV Výzkumné infrastruktury 10. 1. 2017

pdf_small Zápis z jednání VK OP VVV Výzkumné infrastruktury 21. 12. 2016

pdf_small Zápis z jednání VK OP VVV Výzkumné infrastruktury 2. 2. 2017

pdf_small Zápis z jednání VK OP VVV Výzkumne infrastruktury 25. 11. 2016

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury obracet na Ing. Michal Dlabola. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konané dne 19. 12. 2016, kde u projektu reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000470 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

pdf_small Zápis z jednání VK OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 19. 12. 2016_oprava - zveřejněno dne 21. 2. 2017 


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro projekty zařazené do Zásobníku náhradních projektů v rámci výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konané 19. 12. 2016.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů Zásobník náhradních projektů 19. 12. 2016 - zveřejněno dne 13. 1. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konané dne 19. 12. 2016. U projektů s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000344 a CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000434 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 19. 12. 2016 - oprava - zveřejněno dne 12. 1. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konané dne 19. 12. 2016. Zápis z jednání Výběrové komise pro projekty zařazené do Zásobníku náhradních projektů bude zveřejněn do konce tohoto týdne, tj. 13. 1. 2017.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 19. 12. 2016 - zveřejněno 9. 1. 2017

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_15_003 Podpora Excelentních výzkumných týmů obracet na Ing. Jolanu Hořejší. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_006 (Teaming) v prioritní ose 1 OP VVV konané dne 19. 12. 2016 v rámci 2. kroku věcného hodnocení. 

pdf_small Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Teaming 19. 12. 2016 - zveřejněno dne 5. 1. 2017 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_15_006 Teaming obracet na Ing. Jolanu Hořejší. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_014 (Budování expertních kapacit – transfer technologií) v prioritní ose 2 OP VVV konané dne 13. 12. 2016.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Budování expertních kapacit - transfer technologií 13. 12. 2016 - zveřejněno dne 28. 12. 2016

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií obracet na Ing. Janu Královou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 6. 12. 2016.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV MAP 6. 12. 2016 - zveřejněno dne 14. 12. 2016

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání obracet na Ing. Danielu Přivřelovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konané dne 23. 9. 2016. U projektu reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

pdf_small Zápis z jednání VK OP VVV Excelentní týmy 23. 9. 2016 - oprava - zveřejněno dne 12. 12. 2016


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_040 (Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I) v prioritní ose 1 OP VVV konané dne 2. 12. 2016.

 pdf_small Zápis z jednání VK OP VVV Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I 2. 12. 2016 - zveřejněno dne 8. 12. 2016 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_040 Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I obracet na Ing. Jaroslava Karkoše. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisů z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konaných ve dnech 21. 7. 2016 a 23. 9. 2016. U projektů reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000433 a CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

pdf_small Zápis VK OP VVV Excelentní týmy 21. 7. 2016 - zveřejněno dne 2. 12. 2016

pdf_small Zápis VK OP VVV Excelentní týmy 23. 9. 2016 - zveřejněno dne 2. 12. 2016 


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_014 (Budování expertních kapacit – transfer technologií) v prioritní ose 2 OP VVV konané ve dnech 26. 7. 2016, 31. 8. 2016 a 9. 11. 2016.

pdf_small Zápis z jednání VK OP VVV Budování expertních kapacit transfer technologií 26. 7. 2016 - zveřejněno dne 24. 11. 2016

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Budování expertních kapacit transfer technologií 31. 8. 2016 - zveřejněno dne 24. 11. 2016

pdf_small Zápis z jednaní VK ŘO OP VVV Budování expertních kapacit transfer technologií 9. 11. 2016 - zveřejněno dne 24. 11. 2016

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií obracet na Ing. Janu Královou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konané dne 8. 11. 2016. U projektu reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000344 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

pdf_small Zápis VK OP VVV Excelentní týmy 8. 11. 2016 oprava 3 - zveřejněno dne 24. 11. 2016

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konané ve dnech 21. 7. 2016, 8. 8. 2016, 23. 9. 2016, 31. 10. 2016 a 8. 11. 2016.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 21. 7. 2016 - zveřejněno dne 15. 11. 2016 

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 8. 8. 2016 - zveřejněno dne 15. 11. 2016 

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 23. 9. 2016 - zveřejněno dne 15. 11. 2016 

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 31. 10. 2016 - zveřejněno dne 15. 11. 2016 

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 8. 11. 2016 - zveřejněno dne 15. 11. 2016 

ŘO OP VVV oznamuje, že z důvodu snahy o maximální urychlení dokončení procesu schvalování projektů předložených do výzvy č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů využil svojí pravomoci provést výběr projektů před vypořádáním všech žádostí o přezkum předložených prostřednictvím Připomínek k podkladům v procesu schvalování (dále pouze Připomínky). Zbývající žádosti o podporu, které splnily fázi věcného hodnocení (popř. po vypořádání Připomínek budou do této fáze vráceny k opravnému hodnocení), a nebyly z důvodu předložení Připomínek (popř. z jiných důvodů) Výběrovou komisí projednány (či jejich projednávání nebylo Komisí ukončeno), budou zařazeny na jednání poslední Výběrové komise, která se bude konat po ukončení vypořádání všech Připomínek a příp. provedení všech opravných hodnocení. Po projednání těchto projektů  Výběrovou komisí budou v případě jejich doporučení k financování zařazeny do Seznamu doporučených projektů (dle počtu přidělených bodů), popř. do Zásobníku náhradních projektů (bude-li  Výběrovou komisí vytvořen).

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_15_003 Podpora Excelentních výzkumných týmů obracet na Ing. Jolanu Hořejší. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 25. 10. 2016.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV MAP 25. 10. 2016 - zveřejněno dne 10. 11. 2016

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání obracet na Ing. Danielu Přivřelovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_004 (Smart Akcelerátor) v prioritní ose 2 OP VVV konané dne 14. 10. 2016.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Smart Akcelerátor 14. 10. 2016 - zveřejněno dne 7. 11. 2016

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_15_004 Smart Akcelerátor obracet na Ing. Šárku Rachunkovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_001 (Individuální projekty systémové) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 4. 10. 2016.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV IPS 4. 10. 2016 - zveřejněno dne 13. 10. 2016


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_010 (Budování kapacit pro rozvoj škol I.) v prioritní ose 3 OP VVV konaných ve dnech 23. 6. 2016, 15. 7. 2016, 17. 8. 2016 a 16. 9. 2016.

pdf_small Zápis z jednaní VK ŘO OP VVV - Budování kapacit pro rozvoj škol 23.6.2016

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV - Budování kapacit pro rozvoj škol 15.7.2016

pdf_small Zápis z jednaní VK ŘO OP VVV - Budování kapacit pro rozvoj škol 17.8.2016

pdf_small Zápis z jednaní VK ŘO OP VVV - Budování kapacit pro rozvoj škol 16.9.2016

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj I. obracet na Bc. Veroniku Havlíčkovou, DiS. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 13. 9. 2016.

 pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV MAP 13.9.2016

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání obracet na Ing. Danielu Přivřelovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_001 (Individuální projekty systémové) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 18. 8. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_IPS_18_8_2016.pdf (1,21 MB)


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_16_012 (Gramotnosti) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 3. 8. 2016, kde u projektu reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000608 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

pdf_small Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Gramotnosti 3.8.2016 - Doplnění

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_012 (Gramotnosti) v prioritní ose 3 OP VVV konané ve dnech 12. 7. 2016 a 3. 8. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_Gramotnosti_3_8_2016.pdf (2,23 MB)

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_Gramotnosti_12_7_2014.pdf (1,49 MB)

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_012 Gramotnosti obracet na Mgr. Olgu Dvořákovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_011 (Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 2. 8. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_Oborove_didaktiky_2_8_2016.pdf (2,02 MB)

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů obracet na Michalu Skřivanovou, Dis. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 26. 7. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_MAP_26_7_2016.pdf (2,46 MB)

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) obracet na Ing. Hanu Gablovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_004 (Smart Akcelerátor) v prioritní ose 2 OP VVV konané dne 18. 7. 2016.

 pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_Smartakcelerator_18_7_2016.pdf (1,08 MB)

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_15_004 Smart Akcelerátor obracet na Ing. Šárku Rachůnkovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_15_004 (Smart akcelerátor) v prioritní ose 2 OP VVV konané dne 15. 4. 2016, kde u projektu reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

pdf_small Zapis_VK_RO_OP_VVV_Smartakcelerator_15_4_2016_Doplneni.pdf (272,58 KB)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 9. 6. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_MAP_9_6_2016.pdf (2,15 MB) 


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_007 (Inkluzivní vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané ve dnech 25. 5. 2016 a 27. 5. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_Inkluzivni_vzdelavani_25_5_2016.pdf (3,56 MB)

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_Inkluzivni_vzdelavani_27_5_2016.pdf (3,33 MB)

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání obracet na Ing. Danielu Přivřelovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_007 (Inkluzivní vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV. 

pdf_small Doplneni_k_Zapisu_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_vyzvy_c._02_15_007_Inkluzivni_vzdelavani.pdf (234,55 KB) 


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnotící komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_006 (Teaming) v prioritní ose 1 OP VVV konané dne 20. 5. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_HK_RO_OP_VVV_Teaming_20_5_2016.pdf (1,14 MB)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_004 (Smart Akcelerátor) v prioritní ose 2 OP VVV konané dne 20. 5. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_Smart_Akcelerator_20_5_2016.pdf (1,11 MB)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 3. 5. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_MAP_3_5_2016.pdf (2,94 MB)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_001 (Individuální projekty systémové) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 13. 1. 2016.

  Zapis_VK_OPVVV_IPs_KAP.pdf (151,88 KB) 


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_001 (Individuální projekty systémové) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 12. 2. 2016.

pdf_small Zapis_VK_12_2_2016_podepsany.pdf (206,41 KB)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_002 (Krajské akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 19. 2. 2016.

pdf_small Zapis_VK_OP_VVV_KAP_19_2_2016.pdf (3,89 MB)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 22. 2. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_MAP_22_2_2016.pdf (907,70 KB)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 24. 2. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_MAP_24_2_2016.pdf (2,07 MB)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 9. 3. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_MAP_9_3_2016.pdf (9,43 MB)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 16. 3. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_MAP_16_3_2016.pdf (2,93 MB)


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 16. 3. 2016, kde u projektu reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000024 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

pdf_small Zapis_VK_RO_OP_VVV_MAP_16_3_2016_Doplneni.pdf (221,44 KB)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_001 (Individuální projekty systémové) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 5. 4. 2016.

pdf_small Zapis_VK_OP_VVV_IPs_5_4_2016.pdf (184,31 KB)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_002 (Krajské akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 12. 4. 2016.

pdf_small Zapis_VK_RO_OP_VVV_KAP_12_4_2016.pdf (3,04 MB)


 

ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_15_002 (Krajské akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 12. 4. 2016, kde u projektu reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

pdf_small Zapis_z_VK_OP_VVV_12_4_2016_289_Doplneni_k_Zapisu.pdf (278,66 KB)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_005 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 11. 4. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_MAP_11_4_2016.pdf (3,39 MB)


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_004 (Smart Akcelerátor) v prioritní ose 2 OP VVV konané dne 15. 4. 2016.

pdf_small Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_SmartAkcelerator_15_4_2016.pdf (1,39 MB)