ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů a Přehled doporučených/nedoporučených žádostí o podporu předložených v rámci výzev č. 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017 a 02_16_018 OP VVV

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizaci Přehledu žádostí o podporu doporučených/doporučených s výhradou k financování z výzvy 02_16_016 (ERDF pro VŠ).

 

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizaci Přehledu žádostí o podporu doporučených/doporučených s výhradou k financování z výzvy 02_16_016 (ERDF pro VŠ).

Přehled doporučených projektů 02_16_016 aktualizace - zveřejněno dne 9. 8. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzvy 02_16_016 (ERDF výzva pro vysoké školy) v prioritní ose 2, číslo HK_17_1. U projektu s reg. č. došlo k opravě CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503 administrativní chyby v textu zápisu.

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 17_1- oprava - zveřejněno dne 4. 8. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzvy 02_16_015 (ESF výzva pro vysoké školy) v prioritní ose 2, číslo HK_2_2. U projektu s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č.  2_2 - oprava - zveřejněno dne 19. 7. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzev 02_16_015 (ESF výzva pro vysoké školy) a 02_16_016 (ERDF výzva pro vysoké školy) v prioritní ose 2, číslo HK_18_1, HK_7_2 a HK_11_2. U projektů s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468 a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002470 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 18_1 - oprava - zveřejněno dne 10. 7. 2017

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 11_2 - oprava - zveřejněno dne 10. 7. 2017

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 7_2 - oprava - zveřejněno dne 10. 7. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzvy 02_16_016 (ERDF výzva pro vysoké školy) v prioritní ose 2, číslo HK_33_1. U projektu s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002519 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 33_1 - oprava - zveřejněno dne 21. 6. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzvy 02_16_015 (ESF výzva pro vysoké školy) v prioritní ose 2, číslo HK_17_1. U projektu s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 17_1 - oprava. - zveřejněno dne 20. 6. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzvy 02_16_017 (Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace) v prioritní ose 1, číslo HK_34_1. U projektu s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002682 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 34_1 - oprava2 - zveřejněno dne 13. 6. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzvy 02_16_016 (ERDF pro VŠ), 02_16_017 (Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace a 02_16_018 (Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů) v prioritních osách 1 a 2 OP VVV, číslo HK_28_1, HK_33_1, HK_40_1, HK_8_2 a HK_10_2. U projektů s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002519 a CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002596,  došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 10_2 - oprava - zveřejněno dne 24. 5. 2017
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 28_1 - oprava - zveřejněno dne 24. 5. 2017
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 33_1 - oprava - zveřejněno dne 24. 5. 2017
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 40_1 - oprava - zveřejněno dne 24. 5. 2017
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 8_2 - oprava - zveřejněno dne 24. 5. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzev 02_16_015 (ESF pro VŠ), 02_16_016 (ERDF pro VŠ) a 02_16_018 (Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů) v prioritní ose 2 OP VVV, číslo HK_7_2,  HK_9_2, HK_10_2 a HK_12_2. U projektů s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002338, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 a CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002544 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 7_2 - oprava - zveřejněno dne 15. 5. 2017
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 12_2 - oprava - zveřejněno dne 15. 5. 2017
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 10_2 - oprava - zveřejněno dne 15. 5. 2017
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 9_2 - oprava - zveřejněno dne 15. 5. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzvy 02_16_018 (Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů) v prioritní ose 2 OP VVV, číslo HK_34_1 a HK_2_2. U projektů s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002494 a CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002734 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 34_1 - oprava - zveřejněno dne 2. 5. 2017
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 2_2 - oprava - zveřejněno dne 2. 5. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzvy č. 02_16_016 (ERDF pro VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, číslo HK_30_1, HK_1_2, HK_4_2, HK_6_2 a HK_12_2. U projektů s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0001943, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002346, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463 a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002533 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 1_2 - oprava
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 12_2 - oprava
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 30_1 - oprava
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 4_2 - oprava
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 6_2 - oprava

Soubory byly zveřejněny dne 24. 4. 2017


Přehled doporučených žádostí o podporu

Přehled doporučených žádostí_02_16_015 
Přehled doporučených žádostí_02_16_016 - aktualizováno dne 24. 4. 2017

Přehled doporučených žádostí 02_16_017_2krok - aktualizováno dne 24. 5. 2017
Přehled doporučených žádostí 02_16_018_2krok - aktualizováno dne 24. 5. 2017

Soubory byly zveřejněny dne 13. 4. 2017

Přehled nedoporučených žádostí o podporu

Přehled nedoporučených žádostí_02_16_015
Přehled nedoporučených žádostí_02_16_016
Přehled nedoporučených žádostí_02_16_017
Přehled nedoporučených žádostí_02_16_018

Soubory byly zveřejněny dne 13. 4. 2017

 

Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 1_1

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 1_2
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 2_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 2_2
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 3_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 3_2
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 4_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 4_2
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 5_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 5_2
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 6_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 6_2
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 7_1

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 7_2
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 8_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 8_2
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 9_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 9_2

Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 10_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 10_2
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 11_2
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 12_2
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 13_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 14_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 15_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 16_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 17_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 18_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 19_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 20_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 22_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 24_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 25_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 26_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 28_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 29_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 30_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 32_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 33_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 34_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 35_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 36_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 37_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 38_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 39_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 40_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 41_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 43_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č. 44_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č.  45_1
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV Č. 46_1

Soubory byly zveřejněny dne 13. 4. 2017