ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Závěry pre-screeningu strategických projektů

V pátek 29. listopadu 2019 Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uzavřela projednávání bodu tzv. pre-screeningu státních strategických projektů. Na základě diskusí na třech předešlých jednáních se Rada rozhodla, že nebude schvalovat seznam úspěšných projektových fiší na základě posouzení MŠMT ani se k němu vyjadřovat, ale že definuje na jejich základě prioritní tematické oblasti. RVVI doporučila tyto oblasti zohlednit při přípravě budoucího programového období. Provedený pre-screening tak poslouží pro analýzu absorpční kapacity.

MŠMT pro informaci zveřejňuje přehled projektových fiší a závěry jejich věcného a strategického posouzení, a to včetně rozčlenění do tří kategorií projektů: 1. doporučené (v obou typech hodnoceních získaly minimálně 70 bodů z možných 100 ), 2. nedoporučené (alespoň v jednom typu hodnocení nedosáhly hranice 70 bodů z možných 100), 3. vyřazené (z důvodu nesplnění nezbytných formálních náležitostí).