ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zveřejnění vzorů příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II a Příkladů dobré praxe realizace šablon

ŘO OP VVV zveřejňuje vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzev č. 02_18_065 a 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II. Společně s přílohami zveřejňujeme informační  dokument Dokládání výstupů a indikátorů Šablony SŠ a VOŠ II, který slouží jako návod pro dokládání výstupů projektů. Doporučujeme se s dokumentem seznámit.

Dále zveřejňujeme dokument Příklady dobré praxe realizace šablon společně s jeho přílohou Výstupy ŠAP- pokrytí šablonami, který reaguje na potřeby SŠ a VOŠ vyjádřené školami ve školních akčních plánech.

Příklady dobré praxe byly aktualizovány i pro výzvy č. 02_18_063 a 064 Šablony II. V dokumentu byly doplněny informace k šabloně Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku, na kterou je směřována řada dotazů.

Všechny dokumenty jsou k dispozici na stránkách jednotlivých výzev v sekci Dokumenty:

Výzva č. 02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha ZDE.

Výzva č. 02_18_064 - Šablony II - pro hlavní město Praha ZDE.

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - mimo hlavní město Praha ZDE.

Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - pro hlavní město Praha ZDE.