Aktuality

Třetí jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

Třetí jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/treti-jednani-pripravneho-vyboru-operacniho-programu-jan-amos-komensky.htm

V pátek 9. října 2020 se uskutečnilo třetí zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jednání proběhlo distanční formou a jeho hlavním tématem bylo představení indikativního plánu intervencí OP JAK.

Zveřejněno 22.10.2020

Opravný zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078, které se konalo dne 22. 9. 2020

Opravný zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078, které se konalo dne 22. 9. 2020

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/opravny-zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-078-ktere-se-konalo-dne-22-9-2020.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078 (Implementace krajských akčních plánů II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 22. 9. 2020. U projektu s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246 dochází k opravě chybně zaznamenaného krácení finančních prostředků navrženého Hodnoticí komisí.

Zveřejněno 20.10.2020

Aktualizace uživatelské příručky Zpracování žádosti o změnu

Aktualizace uživatelské příručky Zpracování žádosti o změnu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-uzivatelske-prirucky-zpracovani-zadosti-o-zmenu.htm

Řídicí orgán OPVVV zveřejňuje dne 16. 10. 2020 aktualizaci uživatelské příručky Zpracování žádosti o změnu. Dokument je k dispozici ZDE.

Zveřejněno 16.10.2020

Aktuálně: Sdělení k realizaci projektů

Aktuálně: Sdělení k realizaci projektů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/reseni-problemu-pri-realizaci-projektu-op-vvv-vzniklych-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru-a-vyhlasenim-nouzoveho-stavu.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce o zveřejnění dokumentů k řešení problémů při realizaci projektů OP VVV vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME.

Zveřejněno 14.10.2020

Metodický výklad č. 2 Poskytnutí in-kind příspěvku do výzkumné infrastruktury lokalizované v zahraničí

Metodický výklad č. 2 Poskytnutí in-kind příspěvku do výzkumné infrastruktury lokalizované v zahraničí

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-vyklad-c-2-k-poskytnuti-in-kind-prispevku-do-vyzkumne-infrastruktury-lokalizovane-v-zahranici.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 14. 10. 2020 Metodický výklad Poskytnutí in-kind příspěvku do výzkumné infrastruktury lokalizované v zahraničí. Znění tohoto metodického výkladu naleznete ZDE.

Zveřejněno 14.10.2020

Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon (říjen 2020)

Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon (říjen 2020)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. V návaznosti na současný vývoj proto vydává 2. (aktualizovanou) verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Dokument popisuje možnosti realizace a změn zjednodušených projektů. Jeho účelem je minimalizace rizik a zmírnění negativních dopadů na realizaci projektů. Dokument je k dispozici ZDE (zveřejněno dne 13. 10. 2020).

Zveřejněno 13.10.2020

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078, které se konalo dne 22. 9. 2020

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078, které se konalo dne 22. 9. 2020

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-078-implementace-krajskych-akcnich-planu-ii-v-prioritni-ose-3-op-vvv-ktere-se-konalo-dne-22-9-2020-2.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078 (Implementace krajských akčních plánů II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 22. 9. 2020. 

 

Zveřejněno 13.10.2020

Šablony a Metodický dopis č. 3

Šablony a Metodický dopis č. 3

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sablony-a-metodicky-dopis-c-3.htm

ŘO OP VVV vydal k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3 Metodický dopis č. 3, s účinností od 8. září 2020. Tímto metodickým dopisem se řídí školy – příjemci dotace, které mají uveden tento Metodický dopis č. 3 jako přílohu právního aktu. Týká se tedy právních aktů vydaných po 8. září 2020. V případě zájmu využít tento Metodický dopis č. 3 u projektů s právním aktem vydaným před 8. září 2020 je třeba jej uvést do příloh právního aktu prostřednictvím dodatku, tj. na základě podstatné změny zakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Zveřejněno 02.10.2020

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi-2.htm

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 30. září 2020 výzvu č. 02_20_082 Akční plánování v území v prioritní ose 3. Přílohy výzvy jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí je dle textu výzvy stanoveno do vyčerpání alokace, nejpozději do 31.3.2022 ve 14:00 hodin.

Zveřejněno 30.09.2020

Zvýšení kvality regionálního vzdělávání je cílem poslední výzvy vyhlašované z OP VVV

Zvýšení kvality regionálního vzdělávání je cílem poslední výzvy vyhlašované z OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zvyseni-kvality-regionalniho-vzdelavani-je-cilem-posledni-vyzvy-vyhlasovane-z-op-vvv.htm

Praha, 30. září 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 600 milionů korun na podporu spolupráce zřizovatelů, škol a dalších organizací zabývajících se vzděláváním vedoucí ke zvýšení kvality regionálního vzdělávání. Cílem projektů bude také podpora spolupráce těchto organizací se zaměstnavateli nebo vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

Zveřejněno 30.09.2020

...