Aktuality

Informace pro SŠ a VOŠ k doložení závěrečného dotazníkového šetření v závěrečné zprávě o realizaci projektu ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II

Informace pro SŠ a VOŠ k doložení závěrečného dotazníkového šetření v závěrečné zprávě o realizaci projektu ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-pro-ss-a-vos-k-dolozeni-zaverecneho-dotaznikoveho-setreni-v-zaverecne-zprave-o-realizaci-projektu-ve-vyzve-sablony-pro-ss-a-vos-ii.htm

ŘO OP VVV informuje, že mezi dokumenty výzvy č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ byly vloženy informace pro SŠ a VOŠ k doložení závěrečného dotazníkového šetření v závěrečné zprávě o realizaci projektu.

 

Zveřejněno 22.09.2021

PROJEKT OP VVV: Univerzita Tomáše Bati klade důraz na kvalitní přípravu budoucích učitelů

PROJEKT OP VVV: Univerzita Tomáše Bati klade důraz na kvalitní přípravu budoucích učitelů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-univerzita-tomase-bati-klade-duraz-na-kvalitni-pripravu-budoucich-ucitelu.htm

Praha, 20. září 2021 – V dnešním rozhovoru Vám představíme projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který je zaměřen nejen na přípravu budoucích učitelů formou posilování praktických dovedností s důrazem na schopnost individualizace pedagogické práce ve spolupráci s budovanou sítí mateřských a základních škol, ale také na rozvoj jejich vysokoškolských učitelů. Podrobněji o projektu pohovořil hlavní řešitel projektu Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Zveřejněno 21.09.2021

Dotaz měsíce (září 2021)

Dotaz měsíce (září 2021)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-zari-2021.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 16.09.2021

Výzva 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – vydání Metodického dopisu č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2

Výzva 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – vydání Metodického dopisu č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-vydani-metodickeho-dopisu-c-2-k-pravidlum-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-verze-2.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání o zveřejnění Metodického dopisu č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2, výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Metodický dopis je účinný od 20. září 2021 a jeho znění naleznete ZDE.

Zveřejněno 14.09.2021

Společné stanovisko MMR ČR a ÚOHS k problematice nárůstu cen stavebních materiálů

Společné stanovisko MMR ČR a ÚOHS k problematice nárůstu cen stavebních materiálů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/spolecne-stanovisko-mmr-cr-a-uohs-k-problematice-narustu-cen-stavebnich-materialu.htm

Řídicí orgán OP VVV upozorňuje na vydání společného stanoviska MMR ČR a ÚOHS k problematice nárůstu cen stavebních materiálů. Bližší informace naleznete ZDE.

Zveřejněno 07.09.2021

VÝZVA Č. 02_17_045 Technická pomoc

VÝZVA Č. 02_17_045 Technická pomoc

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-c-02-17-045-technicka-pomoc.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 6. září 2021 výzvu Technická pomoc, verzi 3.  Výzva je účinná od 6. 9. 2021 a její znění naleznete ZDE.

Zveřejněno 06.09.2021

Aktualizované soubory Strategický rámec MAP - investiční priority pro období 2021-27

Aktualizované soubory Strategický rámec MAP - investiční priority pro období 2021-27

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizovane-soubory-strategicky-ramec-map-investicni-priority-pro-obdobi-2021-27.htm

ŘO OP VVV informuje, že na základě hromadné on line konzultace s příjemci MAP konané dne 23. 8. 2021 byly mezi dokumenty výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území vloženy aktualizované soubory Strategický rámec MAP – investiční priority pro období 2021-27 (doplněn list „Pokyny, info“ o nepřekročitelnost částky, způsob zaškrtávání typu projektu a způsob zařazení ZUŠ do jednotlivých tabulek) a Doplňující informace k vyplnění tabulek investičních priorit SR MAP 2021-2 (doplnění informací do obrázku č. 4).  Ve struktuře tabulek pro zaznamenávání investičních záměrů nedošlo k žádným úpravám.

Zveřejněno 02.09.2021

Upozornění na změnu délky sledovaných (monitorovacích) období v projektech Šablony III

Upozornění na změnu délky sledovaných (monitorovacích) období v projektech Šablony III

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/upozorneni-na-zmenu-delky-sledovanych-monitorovacich-obdobi-v-projektech-sablony-iii.htm

ŘO OP VVV si dovoluje upozornit příjemce finanční podpory z výzvy č. 02_20_080 a č. 02_20_081 Šablony III na odlišnou délku sledovaných (monitorovacích) období oproti projektům výzev č. 02_18_063 a č. 02_18_064 Šablony II.

Zveřejněno 02.09.2021

...