ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Evaluační plán OP VVV

Evaluační plán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je dokument, který rámcově vymezuje evaluační aktivity Řídícího orgánu OP VVV po celou dobu implementace OP VVV. V Evaluačním plánu OP VVV jsou detailně popsané evaluace na nejbližší období. Další evaluace mají indikativní charakter a jejich upřesnění bude předmětem aktualizací v následujících letech. Aktualizace Evaluačního plánu OP VVV budou probíhat pravidelně, zpravidla v ročních intervalech.

Plnění Evaluačního pánu OP VVV v rámci Řídícího orgánu OP VVV zajišťuje jeho Evaluační jednotka ve spolupráci s dalšími subjekty (dalšími útvary MŠMT, MMR-NOK, externími dodavateli apod.).

Evaluační plán OP VVV byl schválen Monitorovacím výborem OP VVV dne 21. října 2015.

 

Evaluační plán OP VVV - verze 6 - aktuální verze, schválen členy Monitorovacího výboru OP VVV dne 1. prosince 2022


Evaluační plán OP VVV - verze 5 - aktuální verze, schválen členy Monitorovacího výboru OP VVV dne 2. prosince 2021


Evaluační plán OP VVV - verze 4 - aktuální verze, schválen členy Monitorovacího výboru formou per rollam, které proběhlo dne 23. - 30. září 2019


Evaluační plán OP VVV - verze 3 - aktuální verze, byl schválen Monitorovacím výborem 11. 10. 2017; zveřejněno dne 13. 10. 2017


Evaluační plán OP VVV - 2. verze byl schválen Monitorovacím výborem 22. 9. 2016.

Přílohy Evaluačního plánu OP VVV verze 2:


Evaluační plán OP VVV - 1. verze byl schválen Monitorovacím výborem 21. 10. 2015.