ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Přílohy k výzvě Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Přílohy k výzvě č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

 Příloha č. 1 Indikátory   - platná verze - účinná od 1. 6. 2016

V Příloze č. 1 Indikátory byla doplněna upřesnění informací pro žadatele vyplývající z definic indikátorů pro danou výzvu (specifikace k výzvě) a došlo k rozšíření indikátorové soustavy pro tuto výzvu o nový indikátor 2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků vázaný na doplňující aktivitu č. 7.

         (Příloha č. 1 Indikátory - neplatná verze)

      V příloze byla odstraněna podmínka týkající se indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků. Tato podmínka je z důvodu časového nastavení aktivit výzvy pro žadatele / příjemce nerelevantní. Nedochází ke změnám ve specifikacích indikátorů. Provedenými změnami nedochází ke zpřísnění požadavků na žadatele / příjemce.

Zveřejněno dne 24.3.2016

            (Příloha č. 1 Indikátory  - neplatná verze)

MV k příloze č. 2 výzvy RVZSP - účinnost od 17. 10. 2016 (aktualizováno dne 17. 10. 2016)

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria  - platná verze - účinná od 1. 6. 2016

V Příloze č. 2 Hodnoticí kritéria byla provedena formální úprava kritéria věcného hodnocení V4.1. Popis kritéria byl uveden do souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 8.6.2.


         (Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - neplatná verze)

Metodický výklad ke způsobu zadání a kontroly hodnot v polích Kategorie regionu na záložce Specifické cíle žádosti o podporu v IS KP14+

Na záložce žádosti o podporu Specifické cíle žadatel zadává hodnoty do pole Kategorie regionu v rozdělení na více/méně rozvinutý region. Při vyplňování hodnot je žadatel povinen se řídit tabulkou „Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV (mezi méně a více rozvinuté regiony)“ uvedenou v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část (v kap. 5.1 v případě výzvy č. 02_15_001).

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro žadatele závazné a budou předmětem kontroly ze strany ŘO ve fázi kontroly formálních náležitostí nebo nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. V případě chybného zadání bude žadatel ze strany ŘO vyzván k opravě žádosti o podporu.

 

 

 

Dokumenty

Přílohy k výzvě Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

PDF
399,6 kB
Příloha č. 1 Indikátory - platná verze - účinná od 1. 6. 2016
17.10.2017 09:29
Stáhnout

PDF
233,2 kB
MV k příloze č. 2 výzvy RVZSP - účinnost od 17. 10. 2016 (aktualizováno dne 17. 10. 2016)
17.10.2017 09:29
Stáhnout

PDF
263,6 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - platná verze - účinná od 1. 6. 2016
17.10.2017 09:29
Stáhnout

PDF
393,9 kB
Příloha č. 1 Indikátory - neplatná verze
17.10.2017 09:31
Stáhnout

PDF
395,7 kB
Příloha č. 1 Indikátory - neplatná verze
17.10.2017 09:31
Stáhnout

PDF
404 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - neplatná verze
17.10.2017 09:31
Stáhnout